Juuso Puranen 24.3.2016: Maisteriksi Tinderin avulla

Tinderin kaltaisten mobiilisovellusten käyttö on nopeassa ajassa muovannut nykyajan deittailukulttuuria ja tarjonnut uusia keinoja etsiä ja tavata uusia ihmisiä. Sovellus on tehnyt internetin välityksellä tapahtuvasta suhteiden muodostamisesta hyväksyttävämpää ja jopa trendikästä.

Juuso Puranen

Tartuin reilu vuosi takaperin kyseiseen aiheeseen tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielmani muodossa. Työssäni selvitin, miksi Tinderiä ylipäänsä käytetään ja miten sen käyttö vaikuttaa ihmisen identiteettiin ja itsensä esittämiseen. Perustin graduni tueksi myös henkilökohtaisen Tindermeister-blogin, joka auttoi käsittelemään aihetta moninaisista näkökulmista prosessin aikana. Tätä metodia voin suositella muillekin gradun parissa ahertaville.

Toteutin tutkimusaineiston keräyksen kesän 2015 aikana etsimällä blogini avulla erilaisia Tinderin käyttäjiä tutkimushaastatteluja varten. Aihe herätti ilahduttavan paljon kiinnostusta ja lopulta päädyin haastattelemaan yhteensä 15 erilaista Tinderin käyttäjää. Joukkoon mahtui myös parisuhteen sovelluksen avulla löytäneitä haastateltavia.

Tutkimus osoitti, että Tinderin käyttäjiä on hyvin haastavaa lokeroida minkään tietyn, yksittäisen käyttötarkoituksen perusteella. Valtaosa haastateltavista kertoi asentaneensa sovelluksen yleisen mielenkiinnon tai kavereiden suosittelun seurauksena ja suhtautui käyttöön avoimin mielin.

Tavoitteet myös vaihtelivat usein käytön aikana. Moni piti Tinderiä aluksi silkkana viihteenä ja ajankäyttötapana, mutta sovelluksen käytön helppous ja madaltunut kynnys lähestyä toista ihmistä sai käyttäjät etsimään niin pidempikestoista kuin lyhytaikaisempaakin seuraa.

Tinderin käyttäjät saivat analysoida myös sekä oman että vastakkaisen käyttäjän profiilin positiivisia ja negatiivisia puolia. Oman profiilin suhteen keskityttiin haastateltavien mukaan parhaiden puolien korostamiseen positiivisen vaikutelman antamiseksi, mutta profiili haluttiin pitää mahdollisimman todellisuutta vastaavana. Vastapuolelta toivottiin sen sijaan laadukkaita ja selkeitä profiilikuvia, persoonallisuutta ja samanhenkisyyttä. Kielteisiä tekijöitä olivat mm. erilaiset paheet, kirjoitusvirheet ja epäselvät valokuvat.

Tutkimuksen mukaan sovelluksen käyttö teki käyttäjistään pinnallisempia, ulkonäkökeskeisempiä ja valikoivampia perinteisempään kumppaninetsintään verrattuna, mutta toisaalta Tinder koettiin positiivisen deittailukulttuurin lisääjäksi ja erinomaiseksi väyläksi tutustua ilman torjutuksi tulemisen pelkoa uusiin ihmisiin.

Olen jälkeenpäin kiitollinen siitä, että uskalsin valita aiheeksi näinkin erikoisen tutkimuskohteen kuin Tinder. Otaksun, että ns. ”tylsemmän” aiheen parissa graduprosessi olisi saattanut venyä reilusti pidempään, eikä minulla olisi välttämättä riittänyt mielenkiintoa panostaa tuotokseen aivan sataprosenttisesti. Kun koko projektini blogeineen päivineen ”lähti kunnolla laukalle” ja herätti samalla median mielenkiinnon,  antoi se itselle lisämotivaatiota tekemiseen ja pakotti ryhdistäytymään aikamääreiden kanssa. En olisi vuosi takaperin esimerkiksi uskonut, että kävisin vielä jonain päivänä lausumassa tutkimustuloksiani ja mielipiteitäni Tinderistä pariinkin otteeseen YLEn aamu-tv:ssä.

Aika näyttää, minne Tinder-projektini loppujen lopuksi minut johtaa. Työnhakuprosessi digitaaliseen markkinointiin, sisällöntuotantoon ja sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyviin tehtäviin on parhaillaan käynnissä. Työnantajat ovat tähän mennessä olleet sitä mieltä, että tavallisuudesta poikkeava työni ja vuoden mittainen, säännöllinen bloggaaminen toimisivat valttikorttina työllistymistä ajatellen. Kannustankin kaikkia siis tarttumaan kiinnostaviin, valtavirrasta poikkeaviin aiheisiin ja uskallukseen erottua joukosta!

Valmiiseen pro gradu –tutkielmaani Mobiilideittailusovellus Tinder ja sen vaikutukset ihmisen identiteettiin ja itsensä esittämiseen pääset tutustumaan seuraavasta linkistä:

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48726

Se graduttaa ei saa, sut vaikka seminaarissa haukutaan
tutkimustas korjailemaan, kun hakemalla syitä haetaan

Tsemppiä gradupakerrukseen toivottaen Juuso Puranen