Koulutusblogi

Rakkaudesta lajiin – kemian yliopistonopettajat ohjauksen ja opetuksen kehittämisen polulla

“Lisätään samaan astiaan työstään tykkääviä yliopistonopettajia, reilusti vilpitöntä halua auttaa opiskelijoita opintopolullaan, kukkurainen mitallinen yhteisöllisyyden vaalimista, sopiva annos tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistä ja katalyytiksi kemian laitoksen tukea ja arvostusta yliopistonopettajien työtä kohtaan. Annetaan hautua, lisätään vuosittain kandidaattivaiheen opiskelijat ja jatketaan reaktiota, kunnes saadaan oikeenlaista kemiaa”.

Pekka Koskinen: Pehmoilua kovissa tieteissä

Tieteenalat on perinteisesti jaoteltu koviin luonnontieteisiin ja pehmeisiin ihmistieteisiin. Pehmeys luonnehtii ilmiöiden epämääräisyyttä, kilpailevia teorioita ja subjektiivisuutta. Kovuus puolestaan luonnehtii ilmiöiden täsmällisyyttä, eksaktia mittaamista ja matemaattisen täsmällistä kuvailua.

Mari Suoranta: Sysäyksiä menestystarinoille

Taloudellisesti haastavina aikoina yliopistojen yhteiskuntavastuu – vaikuttavuus ja sen todentamisen vaatimus – ovat korostuneita. Median kiihtyneissä keskusteluissa vilahtelevat ”nollatutkimukset”, ”norsunluutornit” ja ”professorien kolme syytä olla töissä – kesäkuu, heinäkuu, elokuu”.

Eetu Luoma: Melko yksinkertainen digiloikka

Lähdemme tietojenkäsittelytieteiden laitoksella uuden opetussuunnitelman laatimiseen rauhallisin mielin. Keskitymme työssä keinoihin, joilla vastaamme lisääntyvään IT-alan koulutuksen kysyntään. Yksi keinoistamme on kehittää etäopetusta tuottamalla digitaalisia opetusta. Digiloikkaan on lähdettävä päättäväisesti ja tarpeiden mukaisesti, ei kuitenkaan kiirehtien.

Jari Ojala: Kaksi onnistunutta ennustusta – valitettavasti

Teimme historian ja etnologian laitoksessa (Helassa) vuosi sitten profiloitumishankkeen yhteiskunnallisten kriisien tutkimisesta. Samoihin aikoihin päätimme tulevien yliopistopäivien teemaksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Vuoden mittaan molemmat aiheet ovat nousseet yhä ajankohtaisemmaksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valitettavasti.

Piia Einonen: Kesälukukausi – pikatie työelämään?

Yliopistomaailmassa eivät puhalla tällä hetkellä enää muutoksen puhurit vaan myrskytuulet. Erilaiset raportit tarjoavat ristiriitaisia visioita siitä, mihin suuntaan suomalaista yliopistokenttää ja -koulutusta pitäisi kehittää, mutta niitä kaikkia yhdistää pyrkimys huippusaavutuksiin tieteen saralla ja laadukkaaseen sekä muuttuvan yhteiskunnan koulutustarpeisiin vastaavaan opetukseen. Keinoista ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä ja rahoitusta leikataan edelleen.