Koulutusblogit - aiemmat kirjoitukset

Aiemmin julkaistut Jyväskylän yliopiston koulutuksen kehittäjien blogit

Piia Einonen: Kesälukukausi – pikatie työelämään?

Yliopistomaailmassa eivät puhalla tällä hetkellä enää muutoksen puhurit vaan myrskytuulet. Erilaiset raportit tarjoavat ristiriitaisia visioita siitä, mihin suuntaan suomalaista yliopistokenttää ja -koulutusta pitäisi kehittää, mutta niitä kaikkia yhdistää pyrkimys huippusaavutuksiin tieteen saralla ja laadukkaaseen sekä muuttuvan yhteiskunnan koulutustarpeisiin vastaavaan opetukseen. Keinoista ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä ja rahoitusta leikataan edelleen.

Jari Ojala: Kaksi onnistunutta ennustusta – valitettavasti

Teimme historian ja etnologian laitoksessa (Helassa) vuosi sitten profiloitumishankkeen yhteiskunnallisten kriisien tutkimisesta. Samoihin aikoihin päätimme tulevien yliopistopäivien teemaksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Vuoden mittaan molemmat aiheet ovat nousseet yhä ajankohtaisemmaksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valitettavasti.

Eetu Luoma: Melko yksinkertainen digiloikka

Lähdemme tietojenkäsittelytieteiden laitoksella uuden opetussuunnitelman laatimiseen rauhallisin mielin. Keskitymme työssä keinoihin, joilla vastaamme lisääntyvään IT-alan koulutuksen kysyntään. Yksi keinoistamme on kehittää etäopetusta tuottamalla digitaalisia opetusta. Digiloikkaan on lähdettävä päättäväisesti ja tarpeiden mukaisesti, ei kuitenkaan kiirehtien.

Mari Suoranta: Sysäyksiä menestystarinoille

Taloudellisesti haastavina aikoina yliopistojen yhteiskuntavastuu – vaikuttavuus ja sen todentamisen vaatimus – ovat korostuneita. Median kiihtyneissä keskusteluissa vilahtelevat ”nollatutkimukset”, ”norsunluutornit” ja ”professorien kolme syytä olla töissä – kesäkuu, heinäkuu, elokuu”.