29.01.2019

Rakkaudesta lajiin – kemian yliopistonopettajat ohjauksen ja opetuksen kehittämisen polulla

“Lisätään samaan astiaan työstään tykkääviä yliopistonopettajia, reilusti vilpitöntä halua auttaa opiskelijoita opintopolullaan, kukkurainen mitallinen yhteisöllisyyden vaalimista, sopiva annos tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistä ja katalyytiksi kemian laitoksen tukea ja arvostusta yliopistonopettajien työtä kohtaan. Annetaan hautua, lisätään vuosittain kandidaattivaiheen opiskelijat ja jatketaan reaktiota, kunnes saadaan oikeenlaista kemiaa”.

Tällä reseptillä on tehty hyvää työtä jo useampi vuosi Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Tarkoituksella on haluttu panostaa erityisesti opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin, sillä niiden merkitys opiskelijoiden sitoutumisessa sekä opiskelupaikkaan että opiskeltavaan aineeseen on huomattava. Me nimittäin haluamme tarjota kemian opiskelijoille sellaiset eväät jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotena, joiden voimalla he saavat opintonsa hyvään alkuun, kokevat itsensä tärkeäksi osaksi yliopistoyhteisöä ja valmistuvat aikanaan luonnontieteen osaajiksi.

Yliopistonopettajina olemme joka tapauksessa jo “viran puolesta” monessa mukana: toimimme kandidaattitasolla opintojen ohjaajina nimetyille pienryhmille ja teemme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä sekä luento- ja laboratoriokurssien vetäjinä että hyviksinä.  Mikä siis tekee juuri kemian keitoksesta onnistuneen? Ehkä salainen ainesosa on se, että olemme saaneet tehdä oman työn ja opetuksen kehittämistä yhdessä, suunnitelmallisesti, tutkimusperusteisesti ja niin että opiskelijat ovat ohjauksen suunnittelun keskiössä. Lähtökohtaisesti merkityksellinen opinto-ohjaus, opiskelijoiden hyvinvointityö, alkuorientaatiokurssi ja tutorointi ovat toimintoja, joiden tukeen toivomme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden nojaavan ja näissä kaikissa olemme vähintäänkin rikkana rokassa.

Esimerkiksi luomamme HOPS-kurssin ryhmä- ja yksilötapaamisten kautta haluamme madaltaa kandidaattiopiskelijoiden kynnystä hakea tukea opiskeluun liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä sekä mahdollistaa vertaistukiryhmän muodostumisen. Olemme voineet myös ketterästi nostaa HOPS-kurssille Jyväskylän yliopiston laadukkaan ohjauksen periaatteiden mukaisia sisältöjä, joilla voimme paremmin vastata opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin, kuten oman osaamisen tunnistamisessa auttavan portfoliotyöskentelyn. Yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken pyrimme lisäämään sekä kehittämiemme peli-iltojen että leikkimielisen kemian laitoksen kisa -toiminnan kautta. Peli-iltojen aikana opiskelijat voivat saada opintoneuvontaa ja olemme saaneet siihen vuosittain yhdistettyä esimerkiksi työelämä- ja kansainvälisyyden teemoja, kiitos mukaan lupautuneiden yliopistopalveluiden osaavien kollegojen.

Tutkimusta kemian laitoksella on tehty ohjauksen merkityksestä opintojen jatkuvuuteen, tutoroinnin tärkeydestä, peruskurssien osaamisesta, työelämätaitojen näkyväksi tuomisesta ja eri laboratoriokurssien kehitystyöstä. Tutkimustulokset yhdessä opiskelijapalautteen kanssa tarjoavat sekä suuntaviivoja että työkaluja entistä parempaan ohjaustyöhön. Tiivis työmme opiskelijoiden parhaaksi on tuottanut merkityksellisiä tuloksia, joita on kemian opettajankoulutuksen tutkimusryhmänä esitelty ylpeydellä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa konferensseissa ja julkaisuissa. Ennen kaikkea se näkyy myös koko laitoksen ilmapiirissä, jota ensimmäisen vuoden opiskelijat arvostavat suuresti - tutkitusti! Se on juuri sitä oikeenlaista kemiaa.

Saara Kaski, Piia Valto, Piia Nuora, Elina Laurila ja Tanja Lahtinen
Jyväskylän yliopisto
Kemian laitos