02.05.2018

Reijo Bottas: Kohti omannäköistä akateemista asiantuntijuutta

Reijo Bottas, kuvaaja Petteri Kivimäki

Jyväskylän yliopiston tutkintojen opetussuunnitelmien uudistus on takana ja eri yksiköissä valmistaudutaan toteutusvaiheen käynnistymiseen. Samalla opiskelijoiden oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen tueksi koulutuksiin ollaan jalkauttamassa laadukkaan ohjauksen periaatteita. Rehtorin linjaukset näiden prosessien taustalla antoivat ja antavat mielestäni oivan mahdollisuuden asettaa koulutuksien keskiöön opiskelijan omannäköisen asiantuntijuuden kehittämisen.

Tulevana kolmivuotiskautena koulutuksessamme luotamme opiskelijaan, arvostamme häntä ja annamme hänelle vastuuta.  Hän saa oikeasti itse vaikuttaa omaan opiskelusuunnitelmaansa. Toivomme hänen tunnistavan osaamisensa, tietonsa ja taitonsa sekä määrittävän niiden pohjalta omat kehittymistarpeensa. Uudistetun opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden rajoissa haluamme hänen piirtävän oman tulevan opinpolkunsa. Rohkaisemme häntä tutustumaan itseensä, menneisyyteen sekä nykyisyyteen, ja kannustamme häntä unelmoimaan omasta tulevaisuudestaan.

Tulevasta syksystä lähtien laajennamme opiskelijan akateemiseen tietoon kohdistuvan tutkivan ja kriittisen otteen vaatimuksen koskemaan hänen omia tapojaan ja käytänteitään, asiantuntijuutta yleensä sekä ympäröivää yhteiskuntaa ja sen instituutioita. Ohjaamme opiskelijaa keskittämään huomion havaintojen tekemiseen ja niistä tehtävien tulkintojen haasteellisuuden tunnistamiseen.

Ensi syksystä lähtien niin oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kuin oman oppimisensa rakentamisen tukena opiskelijan vierellä kulkee omaohjaaja ja vertaisryhmän jäsenet. Kuuntelemme ja annamme hänelle tilaa tuoda esille merkityksellisiä asioita ja omaa asiantuntijuuttaan. Olemme aidosti kiinnostuneita hänen tarpeistaan ja kokemuksistaan. Teemme hänen olonsa turvalliseksi, jotta hän voisi olla oma itsensä. Luotamme siihen, että peilaamalla omaa itseään vertaisiin sekä muihin olemisen ja tekemisen malleihin, hän kokee voimaantumista näkemällä oman arvonsa.

Tulevissa opinnoissa ohjaamme opiskelijaa tutustumaan työelämään sekä vierailemaan erilaisissa ammatillisesti kiinnostavissa yhteisöissä ja instituutioissa. Toisaalta kannustamme häntä kohtaamaan toiseutta ja toisenlaista työtapaa. Omassa työssään rohkaisemme opiskelijaa olemaan luovan innovatiivinen ja kokeileva, omannäköinen asiantuntija.

Hyvää kesää toivotellen ja uutta lukuvuotta odotellen
Reijo Bottas, yliopistonlehtori, pedagoginen johtaja, andragogi, liikuntatieteellinen tiedekunta ja liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma,15.6.2017

URN:NBN:fi:jyu-201706152899