06.10.2017

Opiskelijat aidosti mukana opetussuunnitelmaa uudistamassa

Mirja Hirvensalo, kuvaaja Mikko VähäniittyJotta opetussuunnitelmatyössä opittaisiin yhdessä ja syntyisi uutta muuttuvien olosuhteiden tarpeisiin, tarvitaan dialogia yliopiston kaikkien toimijoiden kesken, totesi Virpi Malin tammikuun koulutusblogissa.

Liikuntakasvatuksen laitoksella dialogi aloitettiin keräämällä joulukuussa mittava opiskelijapalaute sekä liikuntapedagogiikan että liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijoilta. Palaute kerättiin rehtorin opetussuunnitelmatyöskentelylle määrittelemien linjausten mukaan internetkyselyllä ja kurssikohtaisilla ryhmähaastatteluilla. Opiskelijoiden näkemyksiä tiedusteltiin oppimisesta, opetusmenetelmistä, monitieteisyydestä ja laaja-alaisuudesta sekä työelämävastaavuudesta ja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Tammikuussa yli 200 opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa kokoontui kuuntelemaan opiskelijapalautteen tuloksia sekä vaihtamaan näkemyksiä tulevan muutoksen suunnista. Työmenetelminä isossa ihmisjoukossa käytettiin äänestyksiä, paperista mielipidekyselyä ja ryhmäkeskusteluja kaikkien osallisuuden varmistamiseksi. Kännykät ja tietokoneet pyydettiin sulkemaan ja tällä eleellä mahdollistamaan vuoropuhelu, toisen kunnioitus ja kuuntelu.

Tulevaisuuden liikunta-alan asiantuntijuuden ja opettajuuden ydinasiaksi nousi ”ajan hermolla” pysyminen, joka tarkoittaa jatkuvaa uusiutumista, muutoksiin sopeutumista, niiden ohjaamista, innovointia ja itsensä kehittämistä. Tulevaisuuden osaajalla pitäisi opiskelijoiden mukaan olla hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot, joihin sisällytettiin myös yhteistyö- ja verkostoitumistaidot.

Opiskelijat odottivat itseltään tulevaisuuden liikunnan ammattilaisina ja asiantuntijoina myös persoonallisia ominaisuuksia kuten joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyvää tilannetajua ja soveltamiskykyä. Jostain syystä tulevan ammatin sisältöosaaminen oli useampien vastauksissa ikään kuin itsestäänselvyys, joskin pitkiä opetusharjoittelu- ja työelämäjaksoja kaivattiin lisää.

Henkilökunnalta odotettiin teknologian sisällyttämistä luontevaksi osaksi yliopisto-opetusta. Tentit pitäisi voida suorittaa joustavasti esimerkiksi e-tentteinä, somea voisi käyttää opetuksessa enemmän ja esimerkiksi syke- ja aktiivisuusmittarien hyödyntämisen pitäisi olla arkipäivää. Myös englanninkielistä opetusta voisi monen mielestä olla huomattavasti enemmän, esimerkiksi yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toivoivat, että tulevaisuuden tutkinto saisi olla persoonallinen. Tutkintoon olisi hyvä sisällyttää entistä joustavammin ja helpommin yliopiston eri oppiaineita, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan paitsi laaja-alaista, niin myös monitieteistä osaamista.

Opetussuunnitelmatyö jatkuu siten, että henkilökunta ja opiskelijat keskustelevat pienemmissä ryhmissä koko kevään ajan. Mihin me päädymme, siitä ei ole vielä tietoa. Selväksi on kuitenkin jo käynyt, että opiskelijoiden osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön luo edellytyksiä todelliseen toimintakulttuurin muutokseen.

16.2.2016 Mirja Hirvensalo, liikuntapedagogiikan professori, liikuntakasvatuksen laitos

Liikuntakasvatuksen laitoksen väki opetussuunnitelmaseminaarissa 22.1.2016. Kuva: Mirja Hirvensalo