Johanna Kinnunen: Avoimen tieteen ilmiöt tutkimustaitojen ytimessä

Tänä vuonna toimintansa uudella kokoonpanolla aloittanut Avoimen tiedon keskus tarjoaa kattavasti tiedonhankinnan ja -hallinnan koulutusta.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti yliopistopedagogiseen kehittämistyöhön, sekä vastaa yliopiston tieteellisen tiedonhankinnan ja -hallinnan opetuksesta. Tiedemuseo on mukana koululaisten tiedekasvatuksessa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen on yksi keskeisistä tehtävistämme. Olemme mukana viemässä yliopistoa avoimen tieteen kansalliselle huipputasolle. Huolehdimme julkaisujen rinnakkaistallentamisesta, sekä kehitämme avoimien tutkimusaineistojen ja oppimateriaalien hallintaan liittyviä palveluja.

Avoimen tieteen tuntemus on tärkeä osa tutkimustaitoja, ja sen ilmiöt näkyvät vahvasti myös tiedonhankinnan ja -hallinnan opetuksessa perustutkinto-opinnoista lähtien. Toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät opetuksen ajantasaisuutta, jotta voimme varmistaa jokaiselle opiskelijalle eettisesti kypsät ja työelämävaatimusten mukaiset akateemiset taidot.

Ajankohtaista juuri nyt on tutkimusaineistojen hallinta. Jo ensimmäisestä opinnäytteestä lähtien tutkimusaineistojen asianmukainen hallinta on huomioitava. Esimerkiksi uusi EU:n tietosuoja-asetus asettaa uusia vaatimuksia tutkimusaineistojen henkilötietojen käsittelyyn. Opinnäytteiden tekijöiden käytössä on jatkuvasti kasvava määrä myös avoimia tutkimusaineistoja, joiden pariin opiskelijoita voi rohkeasti ohjata.

Ajantasaiset perusasiat tiedonhankinnan, avoimen tieteen ja esimerkiksi tutkimusaineistojen hallinnan osalta löytyvät aina kirjaston tarjoamista verkko-oppimateriaaleista. Kaikille avoimet oppimateriaalimme ovat mainio apu esimerkiksi opinnäytetyön ohjaajalle.

Yhteistyössä ainelaitosten ja opiskelijoiden kanssa olemme jo vuosia kehittäneet tutkimustaitojen opetusta ja ohjausta. Mallinnuksemme tiedonhankinnan ja -hallinnan prosessista, sekä tutkimustaitojen opetuksen vastuunjaosta yliopiston sisällä on herättänyt kiinnostusta ja saanut kiitosta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tulevana vuonna Avoimen tiedon keskus käynnistää pilottiyhteistyön, jossa kehitämme ja testaamme yhdessä ainelaitosten kanssa avoimen tieteen opetuksen toimintamalleja. Tavoitteena on sisällyttää tiedonhankinnan ja -hallinnan sekä avoimen tieteen opetus entistä systemaattisemmin kaikkien oppiaineiden tutkimustaitojen opetukseen.

Haluamme taata tarvittavat taidot sekä opiskelijoille, tutkijoille, opettajille että koko yliopiston henkilökunnalle. On yhteinen etumme, että olemme koko yliopistona edelläkävijöitä ja kansallisessa kärjessä edistämässä tieteen avoimuutta.

Johanna Kinnunen, pedagoginen johtaja, Avoimen tiedon keskus

URN:NBN:fi:jyu-201711154258