25.10.2017

Jouni Välijärvi: Laatua opetukseen oppilaitosten yhteistyöllä ja työnjaolla

Opiskelijan ja yhteiskunnan tarpeita parhaiten palveleva opetus ei enää määrity pelkästään pysyvinä opinto-ohjelmina.

Työelämän kehitys edellyttää osaamisen joustavuutta ja sen jatkuvaa uudistamista. Koulutustarpeet ja opintopolut eriytyvät ja yksilöllistyvät. Henkilökohtaiset tavoitteet toteutuvat parhaiten, kun opiskelija voi yhdistellä opintoja eri oppiaineista ja -laitoksista. Yliopistoon tullessaan opiskelija voi jo hallita tietoja ja taitoja, joita hänen ei ole enää tarpeen opiskella uudelleen.

EduFutura on kolmen keskisuomalaisen koulutuksen järjestäjän vastaus näihin koulutuksen uudistamisen haasteisiin. Ammattikorkeakoulu, toisen asteen koulutuskuntayhtymä ja yliopisto rakentavat asiantuntijuuttaan jakaen nykyistä joustavampia ja monipuolisempia opiskelumahdollisuuksia.

Opetuksen laatu ja sopivuus opiskelijalle ei määrity siitä, kuka sen tarjoaa, vaan siitä miten se on suunniteltu, toteutettu ja saatettu opiskelijoiden ulottuville. Tutkimusperustaisuus ei rajoitu pelkästään yliopiston tarjoamaan opetukseen. Edellytykset laadun kehittymiselle paranevat, kun opetuksellinen yhteistyö vahvistuu ja työnjako oppilaitosten kesken syvenee.

Yhteistyöllä ei tavoitella pelkästään korkeakouluopintojen uudistumista. Tulevaisuudessa korkeakoulujen elinvoima riippuu yhä enemmän niiden kyvystä houkutella parhaita hakijoita ikäluokkien pienetessä ja opiskelijoiden tavoitteiden moninaistuessa. EduFutura ulottaa yhteistyön myös toisen asteen oppilaitoksiin, joissa monet korkeakouluopintojen kannalta tärkeät valinnat tehdään. Eheän opintopolun rakentumisessa lukio- ja ammatilliset opinnot ovat monella tapaa herkkyysvaihe.

EduFutura perustuu tasavertaisten toimijoiden yhteistyöhön, millä ei tavoitella hallinnollisia muutoksia. Pedagogisen yhteistyön syveneminen onnistuu vain opettajien ponnistelujen kautta. Opetussuunnitelmien verrantaminen on ensimmäisiä tärkeitä askelia tällä tiellä. Palkintona osaamisen jakamisesta on mahdollisuus keskittyä itselle läheisimpien teemojen tutkimiseen ja opettamiseen.

EduFutura tarvitsee tuekseen uudenlaisen ohjauksellisen strategian ja käytännön. Ohjaus ei voi keskittyä pelkästään ohjelma- ja oppilaitostason henkilökohtaiseen neuvontaan. Tarvitaan pitkäjänteistä eheiden opintopolkujen rakentumisen tukea moninaisin ohjauksen keinoin. Keski-Suomessa meillä on tähän käytettävissä valtakunnan mittavin ja kansainvälisesti laadukkaaksi todettu ohjausalan asiantuntemus, jolla jo on perinteitä oppilaitosrajat ylittävästä yhteistyöstä.  

Jouni Välijärvi. Kirjoittaja on EduFuturan yhteisprofessori, 25.10.2017

URN:NBN:fi:jyu-201710234049