Juha Jalkanen: Yhdessä parempaa yliopistopedagogiikkaa

Vuorovaikutusosaaminen nostetaan yhdeksi keskeiseksi osaamisalueeksi useimmissa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää luotaavissa selvityksissä.

Akateemisesti koulutetulle asiantuntijalle se on sekä oppimisen väline että sen kohde: asiantuntijuutta rakennetaan ja jaetaan vuorovaikutuksessa. Suomalaisessa korkeakoulutuksessa viestintä- ja kieliopinnot ovatkin olleet tärkeä osa tutkintoja jo pitkään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kehittämistarpeita olisi. Niitä syntyy luonnostaan toimintaympäristön muuttumisen myötä.

Meillä Jyväskylän yliopistossa rakenteita on lähdetty ravistelemaan rohkeasti. Kielikeskus on vuonna 2013 käynnistänyt uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kehittämisen tiiviissä yhteistyössä laitosten ja tiedekuntien kanssa. Kehittämistyö aloitettiin fysiikan oppiaineessa ja nyt uusimuotoiset opinnot ovat käynnissä jo useassa tiedekunnassa. 

Uudistustyö on herättänyt paljon kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Yksi syy kiinnostukseen lienee se, että kokonaisuudessa on monia ainutlaatuisia piirteitä. Uudet opintojaksot ovat monikielisiä, mikä tarkoittaa sitä, että samalla opintojaksolla käytetään useaa kieltä tilanteen ja tavoitteen mukaan. Opinnot on suunniteltu vastaamaan kunkin tieteenalan tarpeita ja tukemaan yliopistomme opiskelijoiden opintoja oikea-aikaisesti. 

Tällaista uudistusta ei kuitenkaan olisi saatu aikaan yksin, vaan siihen on tarvittu paljon ja monenlaista yhteistyötä sekä kielikeskuksen sisällä että laitosten ja tiedekuntien kanssa.  Kielikeskuksessa opetusta suunnitteleva yksikkö on ryhmä: kutakin tieteenalakohtaista kokonaisuutta varten koottu opettajatiimi vastaa opintojaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Tiimit ovat tutustuneet tarkasti oppiaineiden osaamistavoitteisiin, materiaaleihin ja työskentelytapoihin sekä käyneet lukuisia keskusteluja ainelaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Myös laitosten ja tiedekuntien henkilökunta on lähtenyt mukaan innostuneesti: suunnittelutyön lisäksi he ovat osallistuneet opintojaksoilla järjestettyihin paneelikeskusteluihin, olleet kertomassa omasta työstään sekä osallistuneet opintojakson päätteeksi järjestettyyn konferenssiin. Ymmärrys toistemme työstä ja tieteenaloista on laajentunut puolin ja toisin. 

Uudenlaisen viestintä- ja kieliopintojen rakenteen luominen ja pedagogiikan kehittäminen on edellyttänyt henkilöstöltä joustavuutta, heittäytymistä, omalla epämukavuusalueella toimimista, ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta – siis samoja taitoja, joita opetamme opiskelijoillemme. Muutoksen keskellä hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut ja on jatkossakin tärkeää. 

Tähän mennessä kertyneet kokemukset ja palaute ovat osaltaan kertoneet siitä, että suunta on oikea. Yhdessä kehitämme parempaa yliopistopedagogiikkaa tämän päivän ja huomisen tarpeisiin.

Juha Jalkanen, yliopiston kielikeskus, yliopistonlehtori, pedagoginen johtaja, 12.10.2017

URN:NBN:fi:jyu-201710113978