Huippuopetuksen yliopisto

Ulla Klemola /kuva: Ulriikka MyöhänenOn huippututkimusta, huippututkimusyksiköitä, huippututkijoita. On myös huippuopetusta, huippuopetusyksiköitä ja huippuopettajia – niistä on nyt puhe.

Vaikka tutkimus ja opetus liittyvät kiinteästi toisiinsa, on opetuksen arvostus kiistämättä jäänyt tutkimuspuheen alle yliopistoissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opetuksen ja sen kehittämisen puolta pidetään, mutta ääni tuntuu hiipuvan viimeistään kassaa laskettaessa. Laadukas opetus on kuitenkin edellytys syvälliselle oppimiselle, tiedonjanolle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Opetus saa ansaitsemaansa huomiota sanallisin kiitoksin ja sinällään arvokkaiden tunnustusten kautta, mutta ne eivät riitä tuomaan konkreettista arvostusta työtään kehittäville opettajille. Jotta voidaan puhua huippuopetuksen yliopistosta, tarvitaan pedagogisen kehittämisen ansioiden esiintuloa ja niiden todellista vaikuttavuutta myös rekrytoinnissa. Tarvitaan opetusansioiden TUTKA – mieluummin ennemmin kuin myöhemmin!

Jyväskylän yliopistossa ollaan kuitenkin vahvasti matkalla kohti huippuopetuksen yliopistoa. Tein pikaisen katsauksen Suomen yliopistojen nettisivuille. Jyväskylän yliopisto oli ainoa, jonka pääsivun valikkopalkissa oli erikseen koulutuksen kehittämisen linkki. Toki muissakin yliopistoissa tehdään ansiokasta opetuksen kehittämistä, mutta sen näkyvyys kaipaisi kohentamista. Opetuksen arvon vahventaminen on kaikkien yhteinen asia.

Huippuopetuksen yliopisto syntyy myös tukemalla opetustyössä ahertavia yliopistolaisia. Jokainen työtään sydämellään tekevä ja tietotaitoaan systemaattisesti kehittävä opettaja on huippuopettaja ja ansaitsee työyhteisön tuen. Jyväskylässä on haluttu tietoisesti panostaa opetuksen kehittäjien tukemiseen eri tavoin jo useiden vuosien ajan.

Yksi viime vuosien toimintatapa on monitieteinen opetuksen kehittämishanke, joka koulutusneuvoston alaisuudessa kokoaa vuosittain yhteen eri yksiköiden kehittäjäopettajia. Tutkimusperustaisen kehittämisen teemoina ovat interaktiivinen opetus ja oppiminen sekä eEducation. Hankkeen ydin ovat innostuneet opettajat omine pedagogisine innovaatioineen sekä monitieteisen ryhmän mahdollistama ajatusten ja käytänteiden vaihto. Huippuopetusta syntyy tutkivalla otteella ja yhteistyöhalulla. Kumppaneita kannattaa etsiä oman yksikön ulkopuoleltakin, kuten tieto ja viestintätekniikka eli TVT-kummitoiminta IT-palveluiden kanssa on osoittanut.

Opetuksen kehittämisen tutkimuskaudet ovat toinen tapa, jolla Jyväskylän yliopisto vuosittain tukee opetustyötä tekeviä. Opettajilla on silloin mahdollisuus raportoida pedagogisia tuloksiaan tieteellisiksi julkaisuiksi. Niiden työstämiseen he saavat muista velvoitteista vapaata aikaa noin puoleksi vuodeksi. Huomaathan, että seuraava haku on loppusyksystä.

Pedagogiset johtajat ovat tärkeitä promoottoreita opetuksen kehittämisessä sekä yksikkötasolla että yksiköiden välillä. Kehittämishanke on koonnut pedagogisia johtajia yhteen työstämään koulutuksen ajankohtaisia aiheita. Pedagogiset johtajat aloittavat tänä syksynä Koulutusblogi-sarjan. Pääset lukemaan eri tieteenalojen opetuksesta Koulutuksen kehittäminen -sivustolta.

Huippuopetuksen yliopistossa opettaja eli Sinä olet tärkeä - anna siis palaa!

Ulla Klemola, eEducation-hankkeen pedagoginen koordinaattori, lehtori, opettajankoulutuslaitos