03.10.2017

Koulutusblogissa Jan Lundell: Miten sinä mittaat oman opetuksesi onnistumista?

Opetus ja tutkimus ovat yhtä kokonaisuutta, jonka avulla luodaan laatua ja kilpailukykyä; osaamista ja tulevaisuuteen katsovaa tietotaitoa

Jan LundellOpettamisen ja tutkimisen suhteesta on käyty kädenvääntöä iät ja ajat. Laitoksen pedagogisen johtamisen näkökulmasta molemmat ovat erittäin tärkeitä eivätkä toisiaan poissulkevia. Ne tukevat toisiaan, mutta samalla ne nivoutuvat osaksi kokonaisuutta vaikuttaen henkilöstösuunnitelmaan, infrastruktuuriin, tilojen varustukseen ja käyttöön – ja lopulta muokkaavat laitoksen tutkimus- ja opetusstrategiaa.

Opetus ja tutkimus ovat yhtä kokonaisuutta, jonka avulla luodaan laatua ja kilpailukykyä; osaamista ja tulevaisuuteen katsovaa tietotaitoa. Laitoksella tarvitaan sekä tutkimuksen että opetuksen osaamista – sekä pitkäjänteistä opetuksen, opettajataitojen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen kehittämistä.

Olemme uuden lukuvuoden kynnyksellä, jolloin pitkä opetussuunnitelmatyö aktivoituu opetuksessa. Uusi lukuvuosi tuo tullessaan kehittyvät palautejärjestelmät ja aktivoivat opetusmenetelmät. Opetuksesta siirrytään yhä enemmän oppimisen tukeen ja mahdollistamiseen. Opiskelijoille annetaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, mutta samalla oppimisen tukea ja pienryhmäopetusta lisätään. Mistä me tiedämme, että tämä auttaa oppimaan? Kenties kyse on vain läpäisystä ja opintopisteiden keräämisestä minimisuoritusten avulla? Saavutammeko esittämämme oppimistavoitteet?

Uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat opetuksen palon ja innostuksen siirtymisen oppimisen iloksi. Samalla laitostasolla täytyy aktivoida opetuksen tutkimus osaksi opetussuunnitelmien toteuttamista. Tarvitsemme yksityiskohtaista tietoa, miten opitaan, miksi opitaan, milloin on vaikeaa oppia ja miten vaikeudet ylitetään. Uudet opetussuunnitelmat ovat tehokkaita toiminnan ohjauksessa ainoastaan, mikäli niihin yhdistetään tutkimuslähtöisyys opetuksen kehittämiseksi, opetuksen ja oppimisen tehostamiseksi ja oppimisen motivoimiseksi.

Onhan opettajien työsuunnitelmissa huomioitu aikaa annettavaksi opetuksen tutkimukseen ja kehittämiseen?

Onhan laitoksilla suunnitelmat, miten uusien opetussuunnitelmien vaikuttavuutta selvitetään?

Uuden opettamisen ja oppimisen tulee perustua tutkittuun tulokseen. Miten sinä mittaat oman opetuksesi onnistumista?

Jan Lundell

kemian laitoksen johtaja ja kemian aineenopettajakoulutuksesta vastaava professori

17.8.2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201708183517