13.10.2017

Hannele Rajaniemi: Tärkeintä oppiminen – e:llä tai ilman!

Hannele Rajaniemi, kuvaaja Heta Kangasniemi

Digiloikassa vaikeinta on pedagoginen loikka. Perinteiset käsitykset oppimisesta tulisikin haastaa sekä opettajan että oppijan osalta. Kuka oppii eniten opetustilanteessa, opiskelija vai opettaja? Se, joka uteliaasti työstää ja arvioi informaatiota, yhdistelee eri näkökulmia, pohtii perusteluja, tekee johtopäätöksiä, keskustelee kyseenalaistaen omia aikaisempia käsityksiään.

Näihin toimintoihin tieto- ja viestintätekniikka (tvt) tarjoaa useita oppimista tukevia työkaluja ja mahdollisuuksia verkossa: mm. keskustelutiloja, pienryhmässä kirjoittamista, tehtävien vertaisarviointimahdollisuuksia, oppimispäiväkirjoja, videoklippejä kirjallisen tuotoksen sijaan jne.

Itseisarvona (e)oppimisessa ei ole tekniikka, vaan osaamistavoitteet. Joskus opiskelu ja oppiminen ovat tuloksellisimpia kasvokkain, mutta toisaalta ei kannata jättää hyödyntämättä tieto-ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vain siksi, että opetusteknologia tuntuu vieraalta, pelottavalta – tai uuteen ei koeta olevan aikaa perehtyä. 

Yksittäisten kehittäjäopettajien oheen tarvitaankin massaliikettä! Viimeistään nyt laitosjohdon tulisi nähdä tieto- ja viestintätekniikka oppimista edistävänä ja opetustyötä kehittävänä laadullisena tekijänä, johon halutaan resursoida. Yksi konkreettinen tavoite on toteuttaa osa perinteisestä luentomuotoisesta opetuksesta monimuoto-opetuksena tieto- ja viestintätekniikkaa joustavasti hyödyntäen.

Kehityskeskustelussa puolestaan on hyvä pysäkki tarkistaa, että jokainen hallitsee arkityötä tukevat tvt-taidot sekä sopia, että osa henkilöstöstä hankkii erityistaitoja omassa yksikössä vertaisohjaten kollegoitaan.  IT-palveluiden maksutta henkilökunnalle järjestämät räätälöidyt työpajat ovat tässä osaamisen kehittämisessä tukena.

Tentti on edelleen yksi keskeinen arvioinnin muoto korkeakouluissa. Sähköinen tentti on sekä opiskelijoille että opettajille joustava vaihtoehto toteuttaa tenttiminen resurssiviisaasti säästäen tila- ja henkilöstökustannuksissa. Oli ilo havaita, että yliopistomme opettajat ovat löytäneet e-tentistä myös oppimista tukevia elementtejä: oppijat tuottavat jäsennellympiä tenttivastauksia ja opettajilla on aiempaa helpompi sanallisen palautteen antamisen mahdollisuus. 

Katso videoklippi: mitä muuta lisäarvoa tentaattorit ja opiskelijat ovat löytäneet etentistä: http://r.jyu.fi/etenttikokemuksia   

Hannele Rajaniemi, IT-palvelut, suunnittelija, pedagoginen johtaja, 19.4.2017

URN:NBN:fi:jyu-201704192018