23.04.2018

Viisas yliopisto tarvitsee yhteisöllisyyttä

Eija Sevon, kuvaaja Tarja Vänskä-KauhanenKasvatustieteiden tiedekunta, Koulutuksen tutkimuslaitos ja Avoin yliopisto muuttivat Ruusupuistoon syyskuun aikana. Tilat siellä ovat miltei kirjaimellisesti läpinäkyvät, koska lasi on yhtenä keskeisenä seinämateriaalina.

Myös opetus on tullut uudella tavalla katseen kohteeksi, se ei tapahdu enää suljettujen ovien takana. Kävellessään Ruusupuiston tiloissa kuka tahansa voi kurkistaa opetustyön arkeen. Opetus, opiskelu ja oppiminen levittäytyvät myös auloihin ja portaikkoon. Lukuisat yhteiseen käyttöön suunnitellut tilat houkuttavat yhteisöllisyyteen.

Muutto Ruusupuistoon on tuottanut myös tarpeen opetuksen yhteiseen reflektioon. Tiedekunnan pedagogisilla kahveilla keskustelimme siitä, miten viisautta voi opettaa? Miten  muuttuvan ja globaalin maailman ”viheliäisiin ongelmiin” tarvittavia ajattelun valmiuksia rakentaa? Nämä kysymykset ovat korostuneesti esillä ihmis- ja kasvatustieteissä, joissa tarkastelun kohteina ovat ihmisten väliset suhteet, hyvin- ja pahoinvointi, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, valta ja vastuu. Näiden kysymysten pohdinta on ehdoton edellytys, jotta tavoite vastuullisten koulutus- ja kasvatusalan osaajien ja asiantuntijoiden kouluttamisesta voi toteutua.

Ensimmäinen kokoontumisemme tuotti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta ehkä omaan opetukseen liittyvät kysymykset ovat alku uuteen. Nyky-yhteiskunnassa tietoa on helposti tarjolla, mutta miten hyödynnämme sitä viisaasti, luovasti ja tämän päivän moniulotteisiin ongelmiin ratkaisukeinoja löytäen?

Keskustelimme, voiko eettistä asiantuntijuutta opettaa ja jos voi, niin miten oppia punnitsemaan eri näkökulmia ja omia ratkaisujaan myös eettisesti? Pelkkä tieto tai tietäminen ei takaa eettisesti pohdittua toimintaa. Ajattelimme, että vastuullista oppimista ei tapahdu ilman sosiaalista yhteisöä.

Eri näkökulmien tarkastelu, arviointi ja suodattaminen osaksi omaa ajattelua ja toimintaa vaativat aikaa, mutta myös tilan, jossa erilaiset tunteet, kokemukset ja näkökulmat voivat tulla osaksi oppimisprosessia ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tämä vaatii dialogia, jossa jakaminen ja osallistuminen tulevat mahdolliseksi. Luovuuden ja viisauden tavoitteluun tarvitaan tiedon ja älykkyyden lisäksi yhteisöllisyyttä ja eettistä osaamista. Vain näin voidaan löytää ratkaisuja kysymykseen, miten tiede voi olla tekemässä maailmasta paremman paikan olla ja elää.

Näin me ajattelimme – mitä sinä ajattelet?

Eija Sevon, kasvatustieteiden laitoksen tutkijatohtori ja pedagoginen johtaja