06.10.2017

Mysteerikirjeen arvoitus ratkesi kolmessa päivässä – opettajaopiskelijat koulussa ja koulun opettajat täydennyskoulutuksessa

Tiina Silander (vas.) ja Mirja Tarnanen. Kuvaaja Tarja Vänskä-KauhanenOpettajat jättivät tulematta työpaikalleen syyskuisena maanantaina. Koulun 560 oppilasta sen sijaan tuli kouluun – niin myös yliopistomme opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat. He muuttivat yhdessä oppilaiden kanssa Veittijärven alakoulun Toffolandiaksi.  Tunnelma koulussa oli kihelmöivä alusta alkaen. Kolmen päivän ajan oppilaat opiskelivat tavanomaisen opetuksen sijaan yhteistoiminnallisesti, ilmiölähtöisesti ja ikäsekoitteisissa ryhmissä ja rakensivat yhteiskuntaa ja sen eri toimintoja.

Täällä on sairaala, tuolla on poliisilaitos, miten taidemuseoon pääsee, pankki ei ole vielä avoinna. Yhdessä mietittiin, miten eri instituutiot toimivat, millainen merkitys niillä on ihmisten elämässä ja miten ne voivat  lisätä tai heikentää hyvinvointia. Lisäksi ratkaistavana oli mysteeri! Mitä pormestarin saamassa mysteerikirjeessä sanotaan? Miten Toffolandia pelastetaan? 

Oppilaille maanantaiaamuna annettu lupaus piti, he opiskelivat kolme päivää tavalla, jota eivät olleet aikaisemmin kokeneet. Opettajaopiskelijat pääsivät kokeilemaan ilmiölähtöistä koko koulun osallistavaa lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen. Ja saivat samalla aikamoisen oppimiskokemuksen opettajuuden polullaan. Mutta mitä tekivät koulun opettajat kolmen päivän ajan?  Toffolandia mahdollisti opettajille osallistumisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskevaan täydennyskoulutukseen ja oman osaamisen kehittämiseen. 

Toffolandia oli kokeilu toimintamallista, jossa opettajien perustutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta toteutettiin uudella tavalla. Opettajankoulutukselta odotetaan kykyä uudistua ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on juuri asettanut opettajankoulutusfoorumin opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelman laatimiseksi, on linjannut opettajankoulutuksen muutoshaasteiksi muun muassa opetussuunnitelmien uudistamisen, tutkimuksen vahvistamisen sekä vuorovaikutuksen ympäröivän yhteisön ja työelämän kanssa. Samaten peruskoulun uudistumista vaaditaan niin poliittisessa keskustelussa kuin koulutuskentän asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Uudistamisen suunnan näyttäjäksi kaivataan riittävän kunnianhimoista kokonaisvisiota, mutta samalla tarvitaan rakenteita ja toimintatapoja ravistelevia kokeiluja.

Ylöjärven kokeilu mahdollisti koko kouluyhteisön yhteisen osaamisen kehittämisen sekä verkostoitumisen lähikoulujen kanssa. Yhteisönä kouluttautumisen kautta tie kaivattuun toimintakulttuurin muutokseen voi olla suorempi. Tavanomaisin toimintatavoin tämä kokeilu olisi kaatunut mahdottomiin sijaisjärjestelyihin ja viimeistään sijaiskustannuksiin. Opettajaopiskelijat saivat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa laajan tutkivaan oppimiseen pohjautuvan oppimiskokonaisuuden ja työskennellä kolme päivää tiiviisti oppilasryhmän kanssa. Kokeilussa kaikki hyötyivät ja oppivat - niin opettajat ja opettajaopiskelijat kuin oppilaat ja rehtoritkin.

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä onkin ehdottaa, miten opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon ammatillista osaamista kehitetään täydennyskoulutusta uudistamalla ja tutkimusperustaisuus ulotetaan peruskoulutuksesta täydennyskoulutukseen. Tarvitsemme siis uusia Toffolandioita, kokeiluja, joissa ajatellaan isosti, kokeillaan rohkeasti.

10.2.2016, Mirja Tarnanen, opettajankoulutuslaitoksen tutkimusjohtaja, professori ja Tiina Silander, opettajankoulutuslaitoksen johtaja, tutkimuskoordinaattori