26.10.2015

Sysäyksiä menestystarinoille

Mari SuorantaTaloudellisesti haastavina aikoina yliopistojen yhteiskuntavastuu – vaikuttavuus ja sen todentamisen vaatimus – ovat korostuneita. Median kiihtyneissä keskusteluissa vilahtelevat ”nollatutkimukset”, ”norsunluutornit” ja ”professorien kolme syytä olla töissä – kesäkuu, heinäkuu, elokuu”.  

On totta, että vakiintuneen käsityksen mukaan aikajänne tutkimukseen panostetuista inhimillisistä resursseista, kansainvälisesti koeteltujen tutkimustulosten kautta arjen sovelluksiksi, palveluiksi ja tuotteiksi lasketaan kvartaalien sijaan vuosikymmenissä. Ja toisaalta oma tieteenalani, liiketaloustiede, on saanut sapiskaa jopa liian läheisestä yhteistyöstä tutkimuksia rahoittavien yritysten kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on monitahoinen asia, jonka syy-seuraussuhteiden selkeyttämiseksi on perustettu työryhmiä, järjestetty seminaareja ja julkaistu raportteja, mm. Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. OKM julkaisuja 2015:13.

Keskisuomalainen uutisoi tällä viikolla ”Kasvu Open kasvoi isoksi” (21.10.2015). Kysymyksessä on Keski-Suomesta ponnistava kasvuyritysten sparrausprosessi ja kilpailu, jossa kasvunnälkäisiä yrityksiä autetaan talkooperiaatteella. Tämän kasvuun kiihdyttävän mallin synnyttämisessä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Kasvuyrityslaboratoriolla oli merkittävä rooli. Vuosina 2007–2011 silloisen kasvuyritystoiminnan professorin Marko Sepän johdolla mietimme ratkaisuja kasvuyritysten haasteisiin toimintatutkimuksen keinoin.  Lopputuloksena syntyi Kasvun Kiitorata -sparrauskonsepti.

Tutkimushanke saatiin päätökseen, mutta yrityksiltä hyvää palautetta saanut ja palkittu (mm. Vuoden Yrittäjyysteko Korkeakoulussa 2009, Tuottava Idea 2010) konsepti oli vailla kotipesää. Keski-Suomen kauppakamarin Uljas Valkeinen tiimeineen ja kasvuyritysvaliokunnan ennakkoluulottomat innovaattorit ottivat haasteen vastaan. Kun vuonna 2011 Kasvu Openin ensimmäisessä toteutuksessa oli mukana 35 yritystä yhtenä Kasvun Kiitorata -päivänä, tänä vuonna on autettu 400 yritystä yli 50 Kasvun Kiitorata -päivässä 900 asiantuntijan voimin. Ja tarina jatkuu.  

Järjestelimme Kasvuyrityslaboratoriossa sivuaineohjelmien opetuksen niin, että opiskelijoilla oli mahdollisuus kehittää omia yritysideoitaan osana kurssisuoritusta. Tutkijatiimistä löytyi myös kokeneita liike-elämän osaajia, jotka toimivat mentoreina.  Kasvuyrityskursseilla syntyi myös Niko Järvisen ja Aki Soudunsaaren idea älykkäästä aktiiviviherseinästä. Ja nyt heidän yrityksensä NaturVention työllistää yli 30 henkilöä. Se on onnistunut rahoituksen hankinnassa ja listataan lentoon lähdössä olevien suomalaisten kasvuyritysten joukkoon (mm. Kauppalehti 23.4.2015).

Minulle tutkijana mahdollisuus olla mukana näiden esimerkkien alkumetreillä on ollut kullanarvoista. Parhaat ideat pitää saada ulos laboratorioista. Vaikka tutkija ei välttämättä ole paras kaupallistaja, hän voi olla ideoija, mahdollistaja ja verkottaja. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei ole vain yliopiston kolmas, erillinen tehtävä vaan parhaimmillaan tutkimus, opetus ja vaikuttavuus kietoutuvat toisiinsa positiiviseksi kehäksi, joka voi antaa sysäyksiä menestystarinoille.

Mari Suoranta, kauppakorkeakoulun tutkijatohtori