07.09.2017

Tiedeblogissa Päivi Patja, Mari Suoranta ja Susanna Hämäläinen: Miksi yrittäjyyttä yliopistossa?

Yrittäjyysosaamisen ja tutkimustulosten kaupallistamisen edistäminen vahvistavat yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Millaisia ajatuksia yrittäjyys sinussa herättää? Jollekin se kuvaa mahdollisuuksia oman polun luomiseen. Toiselle taas tulee mieleen kiire ja ennakoimaton toimeentulo, jopa äärirajoilla pinnistely. Kritiikkinsä on saanut koko suomenkielinen sananvalinta ilmiölle: eikö yrittäjyys ole paljon enemmän kuin ”yrittämistä”? Toisaalta juuri sitkeys ja halu uuden oppimiseen kuvaavat sanaa osuvasti.

Merkityksiä käsitteelle onkin yhtä monta kuin meitä merkityksen antajia. Isoa kuvaa katsottaessa ymmärrämme yrittäjyyden elämäntavaksi ja asenteeksi kaikessa tekemisessä titteliin, työsuhteeseen tai tilanteeseen katsomatta. Se on yhteistyötaitoja, kriittistä ajattelua, osaamisen tuotteistamista ja hallittua riskinottoa. Laaja kattokäsite istuukin monen arkeen myös meillä yliopistolla – ryhtyäpä yrittäjäksi tai ei, yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikkialla.

Tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

Yliopistona olemme monella tavalla yhteyksissä yrittäjyyteen. Uudistettu yrittäjyyden perusopintokokonaisuus on avoin kaikille yliopistomme opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi tarjolla on työelämäpalveluiden sekä tiedekuntien omia projekti- ja työelämäopintoja. Kurssit tukevat substanssiopintoja. Ne antavat näkökulmia ja työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen. Pääaineena yrittäjyyttä voi opiskella kauppakorkeakoulun kansainvälisessä International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelmassa, joka tuo opiskelijoita yhteen ympäri maailmaa.

Uusia tuulia syksyyn tuo myös Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän ja kaupungin suunnitteilla oleva yhteinen yhtiö yrittäjyyden eteenpäin viemiseksi. Yhtiön keskeinen tehtävä on edistää yrittäjyyskasvatusta ja uuden liiketoiminnan syntymistä kaupungissamme. Luodaan yksi paikka, joka tukee oppilaitosten yhteisiä opintoja ja tapahtumia sekä tarjoaa hautomopalveluja kasvuhakuisille alkaville yrityksille.

Tämän vuoden erityisyyksiin kuuluu myös Tekes-rahoitteinen Innovation Scout Research and Business -hanke. Hankkeen mahdollistamat viestintäkampanjat, verkostoitumistapahtumat ja piilaaksolaisesta yrityskulttuurista oppiminen ovat konkreettisia esimerkkejä keinoista yrittäjyysosaamisen ja tutkimustulosten kaupallistamisen sekä näin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.

Päivi Patja, yliopistonopettaja, Mari Suoranta, tutkijatohtori ja Susanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

6.9.2017
URN:NBN:fi:jyu-201709063668