Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatti
Suunniteltu kesto
3 vuotta
Koulutus alkaa
08.01.2019
Opintojen laajuus
180 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto

Tavoite

HuK-tutkinnon suorittanut
• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Opintojen rakenne

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. kirjallisuuden perus- ja aineopinnot sisältäen tutkielman
 2. viestintä- ja kieliopinnot
 3. yleisopinnot
 4. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja

Kandidaatintutkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatintutkinnon valmistuttua voi hakea maisteriopintoihin.

 • kirjallisuus
 • media-ala
 • kirjallisuudentutkimus
 • kirjallisuustieteet
 • kulttuuriala
 • kustannusala
 • kirjallisuustiede
 • mutku
 • avoimen väylä
 • jyu
 • avoimen kandi

Hakuaika: (05.09.2018 klo 08:00 - 19.09.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

Hakijalla tulee olla suoritettuina kaikki humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot lukuun ottamatta maturiteettia ja erityistapauksissa kirjallisuuden kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa sekä seminaariin liittyviä tutkimusvalmiuksia.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kirjallisuuden perus- ja aineopinnot joko pää- tai sivuaineen opetussuunnitelman mukaisesti. Sivuaineen opetussuunnitelman mukaisesti tehdyt aineopinnot täydennetään suorittamalla kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma sekä seminaariin liittyvät tutkimusvalmiudet.

Opintojen tulee olla suoritettuina 31.10.2018 mennessä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkintoon sisällytettävät opinnot voivat olla joko avoimessa yliopistossa tai erillisinä opintoina suoritettuja.

Opintojen tulee olla suorittuina viimeistään 31.10.2018.

Hakijan, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, tulee osoittaa suomen kielen taitonsa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta: https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/yhteishaku#section-3

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Ei valintakoetta

Ei valintakoetta

Tarvittavat liitteet

Hakemuksen liitteet

 • opintosuoritusote ja/tai todistus aiemmista opinnoista (muualla kuin Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista).

Jos hakemuksen perusteena olevat opinnot valmistuvat syksyllä 2018, lähetetään 26.9.2018 mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja selvitys kesken olevista opintojaksoista. Todistus ja/tai rekisteriote valmiista opinnoista lähetetään tiedekuntaan 7.11.2018 mennessä.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Hakemuksen liitteet
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
27.09.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 29.11.2018. Oikaisumenettelyn määräaika kaksi viikkoa tulosten julkistamisesta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen tapahtuu sähköisesti opintopolku.fi-palvelussa.

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15, T-rakennus, 2. krs
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tiedolle ja ymmärrykselle on yhä enemmän tarvetta nyky-yhteiskunnassa. Ihmistieteet ovat merkittävässä roolissa globaalien kehitystrendien ja yhteiskunnallisten muutosten ennakoinnissa ja ongelmien ratkaisussa sekä suurten tietomassojen hallinnassa. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

 • keskittyy kulttuurin, taiteiden, tradition, kielten ja viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian monitieteiseen tutkimukseen ja koulutukseen
 • on valtakunnallisesti vahva ja omaleimainen ihmistieteisiin keskittyvä yksikkö
 • erottuu profiilillaan muista yliopistoista
 • sijoittuu vahvasti yliopiston painoaloille
 • tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja koulutusta
 • on nykyaikainen ja suosittu opiskelupaikka
 • kuuluu alojensa johtaviin ja tehokkaimpiin koulutusyksiköihin Suomessa
 • valmistaa sekä selkeästi määriteltyihin ammatteihin, kuten aineenopettajiksi, toimittajiksi ja sosiaalityöntekijöiksi että alan asiantuntijatehtäviin: tutkimus-, asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä yrittäjiksi.
 

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, amanuenssit). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: humtdk@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3404

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 2, Opinkivi (OPK-rakennus)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO