Tohtorikoulutus

Jyväskylän yliopistosta valmistuu vuosittain noin 150 tohtoria. Koulutamme tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin.

Tohtoriopinnot

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 22 §):

 • suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 • osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua;
 • laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Jatkokoulutuksen opintojen laajuus on tiedekunnasta riippuen vähintään 30 op ja enintään 60 op. Väitöskirjan laajuus mitoitetaan siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväisesti opiskellen.

Kelpoisuus tohtoriopintoihin

Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37 §)

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuudesta päättää tiedekunta. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä jatkotutkintoon.

Valintaperusteet

Jyväskylän yliopisto edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi valittavalla on riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta väitöskirjatyö tehdään, sekä syventäviin opintoihin sisältyvästä opinnäytteestä vähintään arvolause hyvä, 3/5, tai muu vastaavan tasoinen arvolause. Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia valintaperusteita, jotka perustuvat seuraaviin yleisiin valintakriteereihin:

 • menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa
 • opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito
 • tutkimusaiheen sopiminen laitoksen/tiedekunnan tutkimusstrategiaan
 • tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus
 • asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys
 • tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen

Kielitaitovaatimukset

Tohtoriohjelmaan valituilta edellytetään valintavaiheessa suomen tai englannin kielen taitoa. Todistusta ei vaadita suomen eikä englannin kielen taidosta, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon Suomessa. Todistusta englannin kielen taidosta ei vaadita, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU/ETA-maassa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa Seelannissa. Tutkintokielen tulee olla englanti ja opinnäytetyö on tullut laatia englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.

Muiden hakijoiden, jotka aikovat laatia väitöskirjansa englannin kielellä, on osoitettava englannin kielen taitonsa. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa seuraavien kansainvälisten kielitestien todistuksella TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS Academic (International English Language Testing System), CAE (a Cambridge ESOL’s Certificate in Advanced English) tai CPE (a Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English), PTE Academic (Pearson Test of English) tai kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistuksella. Kansainvälisistä kielitesteistä vaadittavat pistemäärät ovat vähintään seuraavat:

 • TOEFL PBT/iBT: 627 (paper-based) / 95 (internet-based)
 • IELTS Academic: 7
 • CAE: läpäisytasot A, B tai C
 • CPE: läpäisytasot A, B, C tai Level C1
 • PTE Academic: 76

Pearson test of English, IELTS- ja TOEFL-todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta ja testin on oltava voimassa hakuajan päättymispäivään saakka. Huomaa, että kielitaitoa ei voi osoittaa lokakuussa 2017 käyttöön otetun revised TOEFL Paper-delivered Test -testin todistuksella. Kansallisesta yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vaaditaan todistus, jossa on osoitettu vähintään ylimmän tason testin taitotasoa 5 vastaava kielitaito kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).

Muiden hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka aikovat laatia väitöskirjansa suomen kielellä, on osoitettava suomen kielen taitonsa. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon todistuksella, jossa on osoitettu hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, tai kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistuksella, jossa on osoitettu vähintään ylimmän tason testin taitotasoa 5 vastaava kielitaito kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen). YKI-testin tulee olla suoritettu vuonna 2012 tai sen jälkeen.

Kielitaitovaatimukset voivat hakukohdekohtaisesti olla edellä mainittua vaativammat. Tarkista kielitaitovaatimukset tiedekuntakohtaisista hakuohjeista.

Tohtorikoulutukseen hakeminen

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekunnan tohtorikoulua ja 17 niissä toimivaa tohtoriohjelmaa. Jatko-opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnalta ja käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa. Tiedekunnat järjestävät haun tohtoriohjelmiinsa yhden tai kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston tohtoriohjelmista

Hakukierrosten aikataulut vuonna 2019

 

Kevät 2019

Syksy 2019

Hakuaika alkaa

1.3.2019

1.8.2019

Hakuaika päättyy

29.3.2019 klo 15:00 (Suomen aikaa)

30.8.2019 klo 15:00 (Suomen aikaa)

Valinnan tulosten julkaisu

viimeistään 17.5.2019

viimeistään 18.10.2019

Paikan vastaanottaminen

7.6.2019 klo 15:00 mennessä (Suomen aikaa)

8.11.2019 klo 15:00 mennessä (Suomen aikaa)

Koulutus alkaa

1.8.2019

1.1.2020

 

Tohtorikoulutukseen hakemisen päävaiheet

1) Tarkista hakukelpoisuutesi

 • Aloita hakemuksen valmistelu hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.
 • Tutustu huolellisesti yleisiin hakuohjeisiin ja tiedekunnan tohtorikoulun antamiin hakuohjeisiin.
 • Tarkista oletko kelpoinen hakemaan jatkotutkintokoulutukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja tohtorikoulusta.
 • Tarkista vaaditaanko sinulta todistus englannin tai suomen kielen taidosta. Kysy tarvittaessa lisätietoja tohtorikoulusta.
 • Mieti alustavasti tutkimusaihetta tai aihepiiriä, josta haluaisit tehdä väitöskirjan. Tutustu myös Jyväskylän yliopiston väitöskirjavaatimuksiin ja jatko-opiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän rooleihin.

2) Selvitä ohjauksen saatavuus

 • Ole tiedekuntakohtaisen hakuohjeen mukaisesti yhteydessä tieteenalan tohtorikoulutusta järjestävässä yksikössä (tiedekunta, laitos tai erillislaitos) oppiaineen edustajaan tohtoriopintojesi ohjauksen järjestämiseksi.
 • Keskustele tiedekuntakohtaisen hakuohjeen mukaisesti oppiaineen edustajan tai mahdollisen ohjaajasi kanssa tutkimussuunnitelmastasi, jatko-opintosuunnitelmastasi ja tohtoriopintojesi rahoitussuunnitelmasta.

3) Jätä hakemus

 • Varmista, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot, tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma sekä muut vaaditut liitteet (virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu kopio tutkintotodistuksesta, virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu opintosuoritusote, viralliset käännökset tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta sekä kielitaitotodistus).
 • Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen ennen hakuajan päättymistä.

Tohto­ri­kou­lu­tuk­sen tie­de­kun­ta­kohtai­set hakuoh­jeet ja hakijaneuvonta

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu

doctoral-studies-jsbe[at]jyu.fi

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

doctoral-studies-sport[at]jyu.fi

Hakulomake

Hakulomake on saatavilla Opintopolku.fi -palvelussa vain tohtorikoulutuksen hakuaikoina. Täytä vain yksi hakulomake, vaikka hakisit useampaan kuin yhteen Jyväskylän yliopiston tohtoriohjelmaan.  Hakulomakkeella sinua pyydetään valitsemaan tohtoriohjelma(t), johon (joihin) haet.

Huomaa, että hakulomaketta ei voi tallentaa luonnoksena. Jos suljet lomakkeen lähettämättä hakemusta, lomakkeelle syöttämäsi tiedot katoavat. Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostitse linkin hakemukseesi, jonka kautta voit muokata hakemustasi hakuajan päättymiseen asti.

Käytäthän hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen Mozilla Firefox -selaimen uusinta versiota.

Hakemuksen liitteet

Kaikilta hakijoilta vaaditut dokumentit

 • Tutkimussuunnitelma
 • Jatko-opintosuunnitelma

Dokumenttien tulee olla laadittu englannin, suomen tai ruotsin kielellä.

Koulutustausta-dokumentit

 • Virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • Virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote

Liitevaatimukset:

Käännökset

 • Tutkintotodistuksen virallinen käännös
 • Opintosuoritusotteen virallinen käännös

Vaaditaan, jos dokumentti on annettu muulla kielellä kuin englannin, suomen tai ruotsin kielellä.

Liitevaatimukset:

Kielitaitotodistus

Liitevaatimukset: Kielitaidon osoittaminen

Authorisation for release of information from education records

Ei vaadita hakijoilta, joiden aikaisempi koulutus on suoritettu Suomessa.

Tiedekuntakohtaiset dokumentit

Muut tiedekuntakohtaisissa hakuohjeissa vaaditut dokumentit esim. CV.

Valintapäätökset

Hakemukset arvioidaan tohtorikoulu- tai tohtoriohjelmakohtaisesti. Hakijoiden hakukelpoisuus ja hakudokumenttien oikeellisuus tarkastetaan.

Jatko-opiskeluoikeuden myöntää tiedekunta. Kevään valintapäätöksistä tiedotetaan hakijoille viimeistään 17.5.2019 ja syksyn valintapäätöksistä viimeistään 18.10.2019.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta (Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 16.3.2015, 58 §). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Jyväskylän yliopiston kirjaamoon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston antaman määräajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opiskelupaikan vastaanottamisesta (YOL 2009/558, 38 §). Jollei opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, hän menettää opiskelupaikkansa.

Kevään 2019 haussa opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 7.6.2019 klo 15.00 (GMT+3) ja syksyn 2019 haussa hyväksytyn viimeistään 8.11.2019 klo 15.00 (GMT+2). Opiskelupaikka otetaan vastaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen (YOL 558/2009 38 §) mukaan hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija siirtyy Oma Opintopolku -palvelun kautta ilmoittautumaan OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Ilmoittautumisohjeet

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksesta: Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu