Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikka otetaan vastaan Opintopolku.fi-palvelussa, jonka jälkeen voi tehdä läsnäoloilmoittautumisen seuraavalle lukuvuodelle OILI-ilmoittautumispalvelussa. Tässä esitetyt menettelyt tai määräajat eivät koske englanninkielisiin maisteriohjelmiin hakevia, joiden tulee toimia hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ota sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Kevään 2019 yhteishaussa saatu opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Kevään 2019 siirtohaussa saatu paikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15:00 ja syksyn 2019 siirtohaussa saatu paikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.19 klo 15:00.
  • Syksyn 2019 yhteishaussa saatu paikka on vastaanotettava viimeistään 9.12.2019.

Huom! Jos sinut hyväksytään varasijalta, saat henkilökohtaisen opiskelupaikan vastaanottoajan, joka on 10 vuorokautta.  

Yhteishaussa tarjotun paikan voit ottaa vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla varasijalta hyväksytyksi prioriteettijärjestyksessä ylemmäs sijoittamaasi hakukohteeseen. Jos et kuitenkaan tule hyväksytyksi mihinkään niistä varasijalta, ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen muuttuu automaattisesti sitovaksi. Erillishauissa (englanninkielisten maisteriohjelmien haku ja siirtohaut) voit ottaa paikan vastaan ainoastaan sitovasti. Opiskelupaikan vastaanottoa ei voi perua.

Sekä yhteishakua että erillishakuja koskee yhden paikan säännös. Se tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (lukukausi yliopistossa alkaa joko keväällä 1.1 tai syksyllä 1.8). Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

Katso tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanotosta yhteishaussa opintopolku.fi -palvelusta.

Ilmoittautuminen läsnä olevaksi

Kevään 2019 valinnoissa opiskelupaikan saaneiden uusien perustutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä tai poissa oleviksi 14.8.2019 klo 15:00 mennessä.

Ilmoittautuminen läsnä tai poissa olevaksi on pakollista.

Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan Opintopolussa (tai ehdollisesti vastaanottamasi paikka on muuttunut sitovaksi), Oma Opintopolku -palveluun ilmestyy ”Ilmoittaudu”-painike, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun. OILI-palvelussa on mahdollista ilmoittautua vain läsnä olevaksi (jos olet ilmoittautumassa poissa olevaksi koko lukuvuodeksi tai yhdeksi lukukaudeksi, ks. ohjeet täältä). 

  • Jos sinulla on myös vanha opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistossa, johon et ole vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi, voit tehdä ilmoittautumisen OILI-palvelun kautta. Jos sinulla on vanha opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistossa ja olet jo ilmoittautunut siihen läsnä olevaksi, voit ilmoittautua uuteen opiskeluoikeuteen laittamalla sähköpostin osoitteeseen hakijapalvelut@jyu.fi.

Ilmoittautuminen poissa olevaksi

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissa olevaksi ainoastaan seuraavista syistä (yliopistolaki):

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Poissa olevaksi ilmoittautumista et voi tehdä sähköisessä OILI-palvelussa vaan sinun on toimitettava paperinen ilmoittautumislomake hakijapalveluihin. Tarkemmat tiedot ja ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumisesta.