21.06.2018
Aino Seppälä

Avoimen opinnoista apua pääsykokeisiin

Aino Seppälä | Viestinnän johtaminen

Katso Ainon tarina

Opiskelijatarinat

Lue mitä opis­ke­li­jam­me ker­to­vat yli­opis­tos­ta, opin­nois­taan ja opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä Jy­väs­ky­läs­sä.