Ville Hirvikoski

"Kielet on mun juttu."

Ville Hirvikoski | Kielten aineenopettaja

Opiskelen viidettä vuotta vieraiden kielten aineenopettajaksi ja vaikka valmistuminen horisontissa jo häämöttääkin, olen varma, että Jyväskylän yliopisto on valmistumisen jälkeenkin minusta maailman paras paikka opiskella. Minusta JYU on ennen kaikkea yhteisöllinen yliopisto, jossa opiskelijat tutustuvat yli oppiainerajojen – monet vapaa-ajankin tapahtumat ovat hyvin poikkitieteellisiä. 

Olin pienenä haaveillut lääkärin ammatista, mutta lukiossa valitsin fysiikan sijasta kielet. Jälkikäteen voin todeta, että tein oikean valinnan, kielet on mun juttu. Opinnoistani minulle on jäänyt erityisesti mieleen saksalaisen lehtorimme toteamus suomeksi fonetiikan tunnilla: ”Nasaaliäänteissä kieli virtaa nenän kautta ulos”. Tuskin kuitenkaan kieli, vaan ilma! 

Parasta opettajan opinnoissa: Kun on päässyt opetusharjoittelussa näkemään sen, kun oppilaat oivaltavat ja oppivat uusia asioita.

Opiskelijatarinat

Lue mitä opis­ke­li­jam­me ker­to­vat yli­opis­tos­ta, opin­nois­taan ja opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä Jy­väs­ky­läs­sä.