04.02.2019
Johannes Pasanen

Yhteiskuntatieteitä monitieteisesti

Johannes Pasanen | Politiikka

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandiohjelmassa opiskellaan ensimmäisenä vuonna kaikkia aineita, eli sosiologiaa, filosofiaa, politiikkaa (eli valtio-oppia) ja yhteiskuntapolitiikkaa. Oma pääaine valitaan ensimmäisen vuoden jälkeen. Kunhan sisälle pääsee, voi katsella, että mikä aloista kiinnostaa eniten. Jos laitoksen sisällä useampi oppiaine kiinnostaa, niin voi tehdä useamman aineen aineopinnot ja vielä pohtia mistä tekee kanditutkielman. Maisterivaiheessa pitää sitten paremmin olla selvillä, että mikä oma pääaine on.

Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta, ja pääaineeksi on valikoitunut politiikan tutkimus. Se oli minulle pääaineista tutuin, kun aloitin opinnot, ja se tuntuu sopivan käytännölliseltä. Politiikka ja yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestys rakentavat sen konkreettisen maailman, missä elämme. On aina tuntunut, että haluaisin ymmärtää sitä koko rakennelmaa. Se on ollut myös oman itsensä etsimistä tässä yhteiskunnassa, että mikä mun paikka on tässä kaikessa. Politiikan pääaineessa on meidän laitoksella kivasti politiikkaa ja filosofiaa sekaisin.

Vapaus on yliopisto-opinnoissa ollut itselle tosi tärkeää. Tässä ohjelmassa on paljon valinnaisia opintoja, millä voi räätälöidä tutkinnosta oman näköistä. Opintoja voi suorittaa aika lailla siihen tahtiin mihin haluaa. Aina löytyy samoja kursseja kontaktiopetuksena ja etäsuorituksina, kuten esseinä. Se on mahdollistanut minulla sen, että kun kaksi vuotta tuli käytettyä opintotukikuukausia jo aiemmassa koulussa, niin nyt olen voinut tehdä kursseja vähän nopeampaan tahtiin.

Tällä hetkellä ja tutkimus- ja asiantuntijatyö ovat sellaisia tulevaisuuden työtehtäviä, mitkä kiinnostavat.

Opiskelijatarinat

Lue mitä opis­ke­li­jam­me ker­to­vat yli­opis­tos­ta, opin­nois­taan ja opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä Jy­väs­ky­läs­sä.