OPETUKSEN KEHITTÄMISEN HANKETUTKIMUS


TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

  • tukee opetuksen kehittämistyötä eri laitoksilla
  • tekee näkyväksi sekä kehittämistyötä itsessään että kehittämistyön rakenteita
  • tutkimustieto palautuu kehittäjien käyttöön
  • harkitusti myös case-tutkimuksia
  • tukee opettajien omaa pedagogista tutkimusta eri laitoksilla, tutkimusyhteistyö
  • nostaa esiin yliopistopedagogiikan keskeisiä haasteita
  • ohjaa yliopistopedagogiikan jatkokehittämisestä


YHTEYSTIEDOT

Tutkijatohtori, KT, Päivikki Jääskelä, paivikki.jaaskela@jyu.fi, 050-805 3333

Vararehtori Helena Rasku-Puttonen, helena.rasku-puttonen@jyu.fi, 0503732119