4. TR Tutkimuksellisia välineitä oppimisen ja opiskelun arviointiin Sessio I

  • Milloin 17.08.2016 klo 10.4512.15 (UTC / UTC0)
  • Missä Ag Beeta
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Teemaryhmä 4: Tutkimuksellisia välineitä opiskelun ja oppimisen arviointiin Sessio I

Sessio(t):2

Puheenjohtajat: Päivikki Jääskelä ja Päivi Tynjälä 

Sessio I:

1. ”Lokikirjojen käyttö arviointimenetelmänä”

Kaisu Rättyä & Tero Juuti

2. ”TIM ja Velpit”

Vesa Lappalainen

3. ”Opetuksen, opinto-ohjauksen ja uusien opiskelijoiden yliopistoyhteisöön integroitumisen kehittäminen opiskelijakyselyiden tuloksia hyödyntäen”

Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa