28.09.2017

Haluatko mukaan lasten yliopisto -toimijaksi?

Ajankohtaista tietoa uusille yhteistyökumppaneille yliopiston sisällä ja ulkopuolella.

Ryhmäkuva 4

Lasten ja nuorten yliopisto on 80-luvulla Euroopassa kehittynyt konsepti, joka tarjoaa elämyksellistä tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista eri ikäisille lapsille ja nuorille, ja on lisäksi kanava yliopiston yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tunnettuuden edistämiseen. Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ovat jo vuosia järjestäneet lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, mutta yhteisen sateenvarjon alla toimintaa ryhdyttiin keräämään yliopistollamme Tiedemuseo Soihdun, yliopiston viestinnän ja Kesäyliopiston yhteistyönä vuonna 2015. Kahden ensimmäisen vuoden aikana on järjestetty parikymmentä tapahtumaa, jotka ovat olleet leirejä, kerhoja, kursseja tai tilaisuuksia. Aktiivisesti toiminnassa mukana ovat jo mm. Tietotekniikan laitos, Historian ja Etnologian laitos, Kasvatustieteiden tiedekunnan laitokset, Kielten laitos, Keski-Suomen LUMA-keskus sekä tietysti Yliopiston tiedemuseo ja viestintä. Yliopiston ulkopuolella olevia yhteistyötahojamme ovat mm. Rapina ry., Alvar Aalto- ja Keski-Suomen museo.

Lasten ja nuorten yliopistoa ideoivaan työryhmään ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Mukaan haetaan poikkitieteellisten työpajojen tai kurssien järjestämisestä kiinnostuneita laitoksia ja opiskelijoita, sekä muita yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita ja tahoja ympäri Jyväskylää ja lähialueita. Käytännössä yhteistyölaitosten opiskelijat ja henkilökunta suunnittelevat sisällön, esimerkiksi omaan tieteenalaan liittyvän tapahtuman, kurssin, kerhon tai leirin. Tavallisimmin laitoksen opiskelijat ovat toimineet ohjaajina ja heidän työskentelynsä on integroitu jonkin opintojakson suoritustapoihin. Käytännössä opiskelijoiden vetovastuu on ollut suuri, ja toteutunut ohjelma ollut huippuhauskaa. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat ryhmät saavat itse vaikuttaa ohjelman toteutukseen ja sisältöön aiheesta, ajankohdasta ja toteutusmuodosta aina osallistujien ikäryhmään asti. Työpajan, tapahtuman tai kurssin järjestäminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden pedagogiseen harjoitteluun erilaisissa oppimisympäristöissä, kontakteja, työelämätaitoja sekä kokemusta poikkitieteellisessä työryhmässä toimimisesta. Työpajan suunnittelusta opiskelija saa opintopisteitä ja työpajan vetämisestä voidaan joissain tapauksissa maksaa myös pieni korvaus.

Mikäli laitoksellasi tai yksikössäsi on jo lasten ja nuorten yliopistotoimintaa, tai olet kiinnostunut uusista poikkitieteellisistä työpajoista sekä muista yhteistyömuodoista, ota yhteyttä koordinaattori Joanna Mäki-Valkamaan.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Leena Meriläinen, rehtori, Jyväskylän kesäyliopisto, leena.s.merilainen@jyu.fi

Joanna Mäki-Valkama, Lasten ja nuorten yliopistotoiminnan koordinaattori,

Löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/lastenyliopistojkl

copy_of__DSC0012.JPG
Sarjakuvakurssin satoa 2016