17.05.2018

Haluatko mukaan Lasten ja nuorten yliopisto -toimijaksi?

Tietoa uusille yhteistyökumppaneille yliopiston sisällä ja ulkopuolella.

  Lasten ja nuorten yliopisto on 80-luvulla Euroopassa kehitetty konsepti, joka tarjoaa elämyksellistä tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista eri ikäisille lapsille ja nuorille, ja on lisäksi kanava yliopiston yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tunnettuuden edistämiseen. Jyväskylän yliopiston lasten ja nuorten yliopisto tarjoaa tieteitä, taiteita ja tutkimusta lasten ja nuorten ehdoilla. Järjestämme vuoden ympäri erilaisia työpajoja, päiväleirejä, tapahtumia, kerhoja ja kursseja yhteistyössä eri tahojen kanssa yliopiston sisällä ja ulkopuolella.

Onko laitoksellasi tapahtumia tai tilaisuuksia, joita järjestätte lapsille tai nuorille? Kun ilmoitatte tilaisuudet hyvissä ajoin kesäyliopistoon, niin voimme auttaa tiedotuksessa ja tilaisuutenne näkyy osana Jyväskylän ylopiston Lasten ja nuorten yliopistotoimintaa.

Kysymyksiä, vastauksia, ihmettelyä, kokeilua ja onnistumisia!

Jyväskylän yliopiston lasten ja nuorten yliopiston tavoitteena on:

  • Tarjota lapsille ja nuorille edullisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia tutkivaan oppimiseen ja akateemiseen tutkimukseen
  • Antaa yliopisto-opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle mahdollisuuksia opettaa tieteenalojaan käytännössä, ja sitä kautta kehittää tiedekommunikaatiota sekä työelämätaitoja
  • Tehdä Jyväskylän yliopistoa ja sen laitoksia tunnetuksi
  • Tutustuttaa lapsia yliopiston tieteenaloihin ja kampusalueisiin
  • Lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteitä kohtaan

  Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ovat jo vuosia järjestäneet lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, mutta yhteisen sateenvarjon alla toimintaa ryhdyttiin keräämään yliopistollamme Tiedemuseo Soihdun, yliopiston viestinnän ja Kesäyliopiston yhteistyönä vuonna 2015. Aktiivisesti toiminnassa mukana ovat jo mm. Tietotekniikan laitos, Historian ja Etnologian laitos, Kasvatustieteiden tiedekunnan laitokset, Kielikampus, Keski-Suomen LUMA-keskus sekä tietysti Yliopiston tiedemuseo ja viestintä. Yliopiston ulkopuolisia yhteistyötahojamme ovat mm. Alvar Aalto -museo, Keski-Suomen museo sekä Keski-Suomen elokuvakeskus.

Lasten ja nuorten yliopistoa ideoivaan työryhmään ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Mukaan haetaan poikkitieteellisten työpajojen tai kurssien järjestämisestä kiinnostuneita laito  ksia ja opiskelijoita, sekä muita yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita ja tahoja ympäri Jyväskylää ja lähialueita. Käytännössä yhteistyölaitosten opiskelijat ja henkilökunta suunnittelevat sisällön, esimerkiksi omaan tieteenalaan liittyvän tapahtuman, kurssin, kerhon tai leirin. Tavallisimmin ohjaajina toimivat laitosten opiskelijat, ja heidän työskentelynsä on integroitu jonkin opintojakson suoritustapoihin. Käytännössä opiskelijoiden vetovastuu on ollut suuri, ja toteutunut ohjelma ollut huippuhauskaa.

  Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat ryhmät saavat itse vaikuttaa ohjelman toteutukseen ja sisältöön aiheesta, ajankohdasta ja toteutusmuodosta aina osallistujien ikäryhmään asti. Työpajan, tapahtuman tai kurssin järjestäminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden pedagogiseen harjoitteluun erilaisissa oppimisympäristöissä, kontakteja, työelämätaitoja sekä kokemusta poikkitieteellisessä työryhmässä toimimisesta. Työpajan suunnittelusta opiskelija saa opintopisteitä ja työpajan vetämisestä voidaan joissain tapauksissa maksaa myös pieni korvaus.


Lisätietoja ja yhteydenotot:

lastenyliopisto@jyu.fi
p. 044 760 3726
(ark. klo 9.00-15.00)

Leena Meriläinen
rehtori, Jyväskylän kesäyliopisto
leena.s.merilainen@jyu.fi
p. 050 381 2313

Löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/lastenyliopistojkl