08.09.2017

Tuoteluettelo

  • Kirjojen skannaus robottiskannerilla

Kirjat voidaan digitoida robottiskannerilla niitä vahingoittamatta. Skanneri kuvaa kirjan aukeamittain käyttäen imualisteista skannauspäätä, joka kääntää uuden sivun kuvatun jälkeen. Digitoitu aineisto siirretään sovittuun mediaan. Tekijänoikeuskysymysten huomiointi on tärkeää.

  • Paperisten asiakirjojen/dokumenttien skannaus sekä suurkuvaskannaus

Paperiset asiakirjat voidaan skannata suurinopeuksisilla A3-arkkiskannereilla. Tarjoamme skannausta myös suuriformaattisille dokumenteille (kartat, rakennuspiirustukset jne.).

  • Kyselylomakkeiden luonti/taitto kyselytutkimuksiin

Kyselytutkimuksen lomakkeet taitetaan lopulliseen muotoon ennen painamista/julkaisemista. Tarjoamme myös kyselylomakkeiden painatuksen. Kysy myös postituspalvelua!

  • Kyselyvastausten optinen tallennus yhteenvetoa varten

Optinen tallennusohjelma lukee ja tallentaa vastaukset taitossa luotujen vastauskenttien mukaan. Tämän pohjalta asiakas saa yhteenvedon vastauksista.

  • Sisäilmaongelmaisen materiaalin skannaus/digitointi erityisvarustellussa tilassa

Digitointipalveluun kuuluu ilmanvaihdollisesti erityisvarusteltu tila, jossa voidaan turvallisesti käsitellä sisäilmaongelmaista materiaalia asianmukaisissa suojavarusteissa.

  • Diojen, VHS-nauhojen ja C-kasettien digitointi