11.04.2018

Akatemiaprofessorit; FiDiPro-professorit ja ERC-tutkijat Jyväskylän yliopistossa

Akatemiaprofessorit Jyväskylän yliopistossa

Sara Heinämaa 2017-2021

Sara Heinämaa kehittää tutkimuksessaan filosofisen analyysin sosiaalisesta syrjäytymisestä ja ulossulkemisesta. Hän avaa uuden näkökulman normaaliuden ja epänormaaliuden ilmiöihin luovalla otteella ja tieteidenvälisellä dialogilla. Hän on ruumiinfenomenologian johtava tutkija kansainvälisessä tutkimuskentässä, ja hänen julkaisujaan on huomioitu myös tunnustuspalkinnoin. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa uraauurtavista tutkimuksistaan, jotka selvittävät kokemuksen perusulottuvuuksia, kehollisuutta, minuutta ja toiseutta, ajallisuutta ja yhteisöllisyyttä. JYU tiedote 6/2016

Hannu Häkkinen 2016-2020

Häkkinen tekee tutkimusta Nanotiedekeskuksessa (NSC) ja yhteistyössä NSC:n tutkimusryhmien ja kymmenen ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Hän toimii myös Nanotiedekeskuksen johtajana. Häkkinen tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteisten metalli-molekyyli-rajapintojen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tutkimus keskittyy erityisesti orgaanisilla molekyyleillä suojattuihin metallinanopartikkeleihin ja nanorakenteisiin sekä niiden käyttöön muun muassa katalyysissä, sensoreina ja bioyhteensopivina leimoina.

Petri Toiviainen 2014-2018

Toiviainen on kansainvälisesti tunnettu systemaattisen musiikkitieteen tutkija, joka on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hänen tutkimustietoaan sovelletaan musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä. Toiviaisen tutkimusaloja ovat musiikintutkimus, psykologia, laskennallinen data-analyysi sekä systeeminen ja kognitiivinen neurotiede. Hän johtaa Suomen Akatemian Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä. Tiedote 04.06.2013

FiDIPro-professorit

Martin Hagger 2016-2019, Tekes

Professori Hagger tuo terveys- ja sosiaalipsykologista erityisosaamista professori Taru Lintusen johtamaan hankkeeseen, joka kehittää motivaatioteorioihin perustuvia lähestymistapoja elämäntapamuutoksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Projektissa kehitetään ja testataan eri elämäntilanteisiin soveltuvaa teoreettista motivaatiomallia sekä kehitetään fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä, kuten erilaisia ryhmätason konenäkö- ja analysointiteknologioita ja -menetelmiä. Lehdistötiedote 28.9.2015 

Niilo Kauppi 2015-2019, SA

Tutkimusprofessori Niilo Kauppi tunnetaan valtio-opin, sosiologian ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla ja hän on Ranskan johtavia sosiologian alan tutkijoita. Hän työskentelee Centre National de la Recherche Scientifique -tutkimuskeskuksessa ja Strasbourgin yliopistossa Ranskassa.
Kauppi on tutkinut erityisesti Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymisen ulottuvuuksia historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä. FiDiPro-hankkeen otsikko on Eurooppalaisen polityn käsitteiden ja instituutioiden muuntuminen. Sen vastuuhenkilö Jyväskylän yliopistossa on valtio-opin professori, emeritus, Kari Palonen.

ERC-tutkijat, European Research Councilin rahoittamia tutkijoita

Anu Kankainen 2018-2023

Akatemiatutkija Anu Kankainen 2018-2023, ERC Consolidator Grant

Anna Kuparinen 2018-2023

Akatemiatutkija Anu Kuparinen 2018-2023, ERC Consolidator Grant

Mikko Salo 2012- 2017 ja 2018-2023

Professori Mikko Salo 2018-2023 ERC Consolidator Grant; 2012- 2017 ERC Starting Grant

Heikki Tuononen 2018-2023

Professori Heikki Tuononen 2018-2023, ERC Consolidator Grant

Enrico Le Donne 2017-2022

Akatemiatutkija Enrico Le Donne 2017-2022, ERC Starting Grant

Taina Rantanen 2017-2022

Professori Taina Rantanen 2017-2022, ERC Advanced Grant

Jari Kaukua 2016-2021

Tutkija, filosofi Jari Kaukua 2016-2021, ERC Consolidator Grant

Tuomas Lappi 2016-2021

Tutkja, fyysikko Tuomas Lappi 2016-2021, ERC Consolidator Grant

Tuuli Lähdesmäki 2015-2020

Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki 2015-2020, ERC Starting Grant

Marja Tiirola 2014-2019

Professori Marja Tiirola 2014-2019, ERC Consolidator Grant