04.01.2018

Akatemiaprofessorit; FiDiPro-professorit ja ERC-tutkijat Jyväskylän yliopistossa

Akatemiaprofessorit Jyväskylän yliopistossa

Sara Heinämaa 2017-2021

Sara Heinämaa kehittää tutkimuksessaan filosofisen analyysin sosiaalisesta syrjäytymisestä ja ulossulkemisesta. Hän avaa uuden näkökulman normaaliuden ja epänormaaliuden ilmiöihin luovalla otteella ja tieteidenvälisellä dialogilla. Hän on ruumiinfenomenologian johtava tutkija kansainvälisessä tutkimuskentässä, ja hänen julkaisujaan on huomioitu myös tunnustuspalkinnoin. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa uraauurtavista tutkimuksistaan, jotka selvittävät kokemuksen perusulottuvuuksia, kehollisuutta, minuutta ja toiseutta, ajallisuutta ja yhteisöllisyyttä. JYU tiedote 6/2016

Hannu Häkkinen 2016-2020

Häkkinen tekee tutkimusta Nanotiedekeskuksessa (NSC) ja yhteistyössä NSC:n tutkimusryhmien ja kymmenen ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Hän toimii myös Nanotiedekeskuksen johtajana. Häkkinen tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteisten metalli-molekyyli-rajapintojen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tutkimus keskittyy erityisesti orgaanisilla molekyyleillä suojattuihin metallinanopartikkeleihin ja nanorakenteisiin sekä niiden käyttöön muun muassa katalyysissä, sensoreina ja bioyhteensopivina leimoina. JYU tiedote 5/2015

Petri Toiviainen 2014-2018

Toiviainen on kansainvälisesti tunnettu systemaattisen musiikkitieteen tutkija, joka on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hänen tutkimustietoaan sovelletaan musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä. Toiviaisen tutkimusaloja ovat musiikintutkimus, psykologia, laskennallinen data-analyysi sekä systeeminen ja kognitiivinen neurotiede. Hän johtaa Suomen Akatemian Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä. Tiedote 04.06.2013

Kari Rissanen 2013-2017 

Rissasen tutkimusala on orgaaninen kemia ja erityisesti supramolekyylien kemia, nanokemia ja röntgenkristallografia. Edellinen toimikausi 1.1.2008 - 31.12.2012. 

FiDIPro-professorit

Martin Hagger 2016-2019, Tekes

Professori Hagger tuo terveys- ja sosiaalipsykologista erityisosaamista professori Taru Lintusen johtamaan hankkeeseen, joka kehittää motivaatioteorioihin perustuvia lähestymistapoja elämäntapamuutoksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Projektissa kehitetään ja testataan eri elämäntilanteisiin soveltuvaa teoreettista motivaatiomallia sekä kehitetään fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä, kuten erilaisia ryhmätason konenäkö- ja analysointiteknologioita ja -menetelmiä. Lehdistötiedote 28.9.2015 

Niilo Kauppi 2015-2019, SA

Tutkimusprofessori Niilo Kauppi tunnetaan valtio-opin, sosiologian ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla ja hän on Ranskan johtavia sosiologian alan tutkijoita. Hän työskentelee Centre National de la Recherche Scientifique -tutkimuskeskuksessa ja Strasbourgin yliopistossa Ranskassa.
Kauppi on tutkinut erityisesti Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymisen ulottuvuuksia historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä. FiDiPro-hankkeen otsikko on Eurooppalaisen polityn käsitteiden ja instituutioiden muuntuminen. Sen vastuuhenkilö Jyväskylän yliopistossa on valtio-opin professori, emeritus, Kari Palonen. 

Professori Yaochu Jin 2015-2017, Tekes

Hankkeessa käsitellään laskennallisesti vaativia ja kompleksisia optimointiongelmia, joissa on optimoitavana useita ristiriitaisia tavoitteita. FiDiPro-professori Yaochu Jinin erityisosaaminen laskennallisen älykkyyden ja kehittyneiden monitavoiteoptimointimenetelmien kehittämisessä sekä evoluutiopohjaisen optimoinnin ja tekoälyn soveltamisessa täydentää erinomaisesti professori Kaisa Miettisen johtaman teollisen optimoinnin tutkimusryhmän osaamista vuorovaikutteisten menetelmien kehittämisessä ja päätöksentekijän tukemisessa.
Yhteyshenkilö professori Kaisa Miettinen, IT-tiedekunta.

Jacek Dobaczewski 2012-2017, SA

Puolalaista professori Jacek Dobaczewskia luonnehditaan yhdeksi maailman johtavista ydinrakenteen teoreetikoista.
Tutkimushanke: Todennäköinen syy ydinteorian antamien tulosten epätarkkuuteen on teorian huono kyky kuvata matalan energian korrelaatioita. Yksi tapa edetä on lisätä matalan energian korrelaatiot käytettyihin malleihin eksplisiittisesti mutta kuitenkin mallien keskeiskenttäkuva säilyttäen. Tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää yksityiskohtaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat matalan energian korrelaatioiden lisäämisen ristiriidattomalla tavalla. Tavoite voidaan saavuttaa määrittelemällä joukko osatehtäviä. Ne jakautuvat välittömästi ratkaistaviin tehtäviin, joissa tutkimussuunta on hyvin tunnettu, sekä kunnianhimoisempiin osatehtäviin jotka voidaan alkuvaiheessa määritellä vain vähemmän yksityiskohtaisella tasolla. Osatehtäviä ovat keskeiskenttämallien ja matalan energian korrelaatioiden yhteyksien tutkiminen käyttäen symmetriarikkoja ja symmetriarikkojen korjausmenetelmiä, monireferenssi-DFT ja symmetriat säilyttävä DFT, perustilakorrelaatiot, kytkentä kontinuumiin ja avoimet systeemit.
Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho; Professori Rauno Julin.

ERC -tutkijat, European Research Councilin rahoittamia tutkijoita

Enrico Le Donne 2017-2022

Matemaatikko Enrico Le Donnelle 1, 25 miljoonan euron ERC Starting -rahoitus 2017 -2022,  3/2017

Taina Rantanen

ERC Advanced Grant professori Taina Rantaselle - Ikääntymistutkimukseen yli kaksi miljoonaa euroa

 Jari Kaukua 2016-2020

Tutkija, filosofi Jari Kaukua 2016-2020, ERC Consolidator Grant

Tuomas Lappi 2016-2020

Tutkja, fyysikko Tuomas Lappi 2016-2020, ERC Consolidator Grant

Tuuli Lähdesmäki 2015-2020

Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki 2015-2020, ERC Starting Grant

Marja Tiirola 2014-2019

Professori Marja Tiirola 2014-2019, ERC Consolidator Grant

Mikko Salo 2012-2017

Professori Mikko Salo 2012-2017, ERC Starting Grant