28.08.2017

Julkaisut, julkaisutietokannat

tut­ki­mukset ja tutkimustietokannat

Tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAn tietokannasta voit hakea asiantuntijaa tai tutkimusaihetta yliopistossamme tehtävästä tutkimuksesta.

Julkaisut, julkaisutietokannat, tut­ki­mukset ja tutkimustietokannat

Verk­ko­leh­tiä, jois­sa JY jul­kai­si­ja­na

Tie­toa Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­ta