31.08.2017

Profiili ja painoalat

Olemme profiloituneet erityisesti näillä tutkimuksen aloilla:

Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat oppimisympäristöt

Tutkimme monitieteisesti oppimista, opetusta ja oppimisvaikeuksia ja kehitämme tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Olemme johtavia asiantuntijoita myös laaja-alaisen opettajankoulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä koulutuksen johtamis-, arviointi- ja talouskysymyksissä.

Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu

Kiihdytinlaboratorio ja poikkitieteellinen Nanotiedekeskus ovat ainutlaatuisia tutkimusympäristöjä Suomessa ja niissä tehdään kansainvälisesti korkeatasoista luonnon perusilmiöiden tutkimusta fysiikassa, kemiassa ja biotieteissä. Matematiikan tutkimuksessa painotamme matemaattista analyysia ja sen sovelluksia inversio-ongelmien tutkimuksessa. Tilastotiede, tieteellinen laskenta ja tietojenkäsittely vahvistavat kvantitatiivista tutkimusotetta myös ihmistieteissä

Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

Tarkastelemme globaaleja muutosprosesseja monitieteisesti kielen, kulttuurin, yhteisöjen toiminnan ja talouden toiminnan tutkimuksen näkökulmista. Humanistisen alan tutkimuksessa on vahva kytkentä yhteiskunnan ilmiöihin, josta yhtenä osoituksena on kieliaineiden keskittyminen soveltavaan kielentutkimukseen. Yhteiskuntatieteissä painottuvat yhteisöjen ja yhteiskuntien menestys, osallistuminen ja sosiaalinen tasa-arvo.

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 

Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimus keskittyy liikunnan ja terveyden välisen vuorovaikutuksen ja edistämisen tutkimiseen. Psykologian, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja taloustieteen kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tutkimuksen ja edistämisen.

Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa

Tieteellinen laskenta, data-analyysi, tietojärjestelmät, kyberturvallisuus ja digitaaliset palvelut yhdistettynä digitaalisen kulttuurin, viestinnän ja markkinoinnin, koulutuksen, hyvinvoinnin ja talouden tutkimukseen edistävät yhteiskunnan digitalisoitumista ja sen ymmärtämistä.