Profilointi ja nousevat alat

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profiloituminen ja nousevat alat

Yliopiston profilointia vahvistavat painoalat

 Profilointialat JYU:ssa SA4
Kuva. Jyväskylän yliopiston profilointialueet (SA:n haut 1–4)

Jyväskylän yliopisto on määritellyt yliopiston painoalat strategiassaan vuosille 2015 – 2020, mutta profilointityötä on yliopistossa tehty 2000-luvun puolivälistä alkaen, jolloin jo määriteltiin yliopiston painoaloja ja vahvuuksia. 

Nykyisen strategian mukaan yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia seuraavat yliopiston painoalat vahvistavat:

 • oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
 • luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
 • kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa
 • liikunta, terveys ja hyvinvointi
 • informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Painoalat ovat siten perusta yliopiston profiloitumiselle, johon taas liittyy nousevien alojen tunnistaminen ja niiden kehittäminen uusiksi profilointialueiksi.

Suomen Akatemian määrittelyn mukaan profiloitumisalueet voivat olla olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja, nousevia aloja, joilla voidaan saavuttaa korkea taso tai uusia aloja, joilla on runsaasti potentiaalia.

Yliopisto on menestynyt hyvin Akatemian profiloitumiseen tarkoitetun täydentävän rahoituksen hauissa, joista on tähän mennessä toteutettu vuosien 2015 kaksi hakua, vuoden 2016 ja vuoden 2018 haku. Kaikissa hauissa yliopisto on ollut mukana kolmella hankkeella.

Suomen Akatemian profilointirahoitusta saaneet Jyväskylän yliopiston hankkeet

2015

1. haku ajalle 2015–2019

2. haku ajalle 2016–2020

2016

3. haku ajalle 2017–2021

2018

4. haku ajalle 1.4.2018-31.8.2022

Nousevat alat

Yliopiston nousevia aloja kartoitettiin monitieteisesti osana yliopiston strategista suunnittelua, ja yliopiston johto määritteli helmikuussa 2016 yliopiston omiin painoaloihin pohjautuen viisi nousevaa alaa:

 • monitieteinen aivotutkimus,
 • bioresurssitutkimus monitieteellisenä osaamiskeskittymänä,
 • laskennallinen ajattelu ja Big data -analytiikan käyttö osana päätöksentekoa ja kyberturvallisuuden tutkimusta,
 • pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä sekä
 • monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus.

Tunnistetut nousevat alat kirjattiin yliopiston strategian toimenpideohjelmaan (2016–2020). Lähes kaikista nousevista aloista on tullut uusia profiloitumisaloja, jotka ovat saaneet Suomen Akatemian rahoitusta.

Yliopistossa on kartoitettu tulevaisuuden nousevia aloja lisäämällä yhteistyötä ja keskustelua eri tiedekuntien välillä ja luotu tunnistamiselle prosessi. Keskustelua on käyty monitieteisten työpajojen muodossa keväästä 2016 alkaen.

Aineistoa ja linkkejä


Lisätietoja:

 • Tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu, 050 599 6134, henrik.m.kunttu@jyu.fi
 • Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen, 040 737 3364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, 0400 648 504, timo.taskinen@jyu.fi