27.10.2017

Profilointi ja nousevat alat

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profiloituminen ja nousevat alat

Yliopiston profilointia vahvistavat painoalat

 Profilointikaaviokuva
Kuva. Jyväskylän yliopiston profilointialueet (SA:n haut 1–3)

Jyväskylän yliopisto on määritellyt yliopiston painoalat strategiassaan vuosille 2015–2020, mutta profilointityötä on yliopistossa tehty 2000-luvun puolivälistä alkaen, jolloin jo määriteltiin yliopiston painoaloja ja vahvuuksia.

Nykyisen strategian mukaan yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia seuraavat yliopiston painoalat vahvistavat:

 • oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
 • luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
 • kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa
 • liikunta, terveys ja hyvinvointi
 • informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Painoalat ovat siten perusta yliopiston profiloitumiselle, johon taas liittyy nousevien alojen tunnistaminen ja niiden kehittäminen uusiksi profilointialueiksi.

Suomen Akatemian määrittelyn mukaan profiloitumisalueet voivat olla olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja, nousevia aloja, joilla voidaan saavuttaa korkea taso tai uusia aloja, joilla on runsaasti potentiaalia.

Yliopisto on menestynyt hyvin Akatemian profiloitumiseen tarkoitetun täydentävän rahoituksen hauissa, joista ensimmäinen toteutettiin tammikuussa 2015, toinen marraskuussa 2015ja kolmas marraskuun 2016. Kaikissa hauissa yliopisto on ollut mukana kolmella hankkeella.

Suomen Akatemian profilointirahoitusta saaneet Jyväskylän yliopiston hankkeet

2015

1. haku ajalle 2015–2019

 • Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Multidisiplinary research on learning and teaching)
 • Aineen tutkiminen kiihdytinmenetelmin (Structure of matter with accelerator methods)
 • Kyberturvallisuus (Cyber security profiling programme)

2. haku ajalle 2016–2020

2016

3. haku ajalle 2017–2021

 • Monitieteinen aivotutkimus (Brain changes across the life-span - the role of growth environments, self-regulation and physical activity)
 • Päätösanalytiikka (Decision analytics utilizing causal models and multiobjective optimization)
 • Kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimus (Crises redefined: Historical continuity and social change)

Nousevat alat

Yliopiston nousevia aloja kartoitettiin monitieteisesti osana yliopiston strategista suunnittelua, ja yliopiston johto määritteli helmikuussa 2016 yliopiston omiin painoaloihin pohjautuen viisi nousevaa alaa:

 • monitieteinen aivotutkimus,
 • bioresurssitutkimus monitieteellisenä osaamiskeskittymänä,
 • laskennallinen ajattelu ja Big data -analytiikan käyttö osana päätöksentekoa ja kyberturvallisuuden tutkimusta,
 • pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä sekä
 • monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus.

Tunnistetut nousevat alat kirjattiin yliopiston strategian toimenpideohjelmaan (2016–2020). Aloista kolmesta kehittyi uusia profiloitumisaloja, jotka saivat Suomen Akatemian rahoitusta keväällä 2017.

Yliopistossa on kartoitettu tulevaisuuden nousevia aloja lisäämällä yhteistyötä ja keskustelua eri tiedekuntien välillä ja luotu tunnistamiselle prosessi. Keskustelua on käyty monitieteisten työpajojen muodossa keväästä 2016 alkaen.

Ajankohtaista

Profilointi ja nousevat alat

Profiloinnin ja nousevien alojen teemoista jatketaan syksyn 2017 aikana keskustelua Akateemisen kahvilan aamiaisilla. Kevätlukukaudella toteutetut tarkastelut osoittivat, että keskustelua on syytä jatkaa, ja seuraavaksi on tarpeen syventää tietoisuutta kunkin erityisosaamisesta ja vahvistaa verkostoja eri teemojen ympärillä.

Vaikka et olisi ollut aiemmin mukana nousevien tai profiloitumisalojen tarkasteluissa, olet tervetullut mukaan!  Nousevilla aloilla on omat postituslistansa joihin voit liittyä:

Kussakin tilaisuudessa luodaan lyhyet katsaukset kunkin osallistujan tutkimus- tai intressialueeseen. Tilaisuus alkaa lyhyellä alustuksella, jonka jälkeen kutakin osallistujaa pyydetään avaamaan lyhyesti omaa tulokulma aiheeseen (max 2 min).

Valmis pohja esittelyn tueksi löytyy S:\JY-Nousevat_alat\Akateemiset aamiaiset. Voit tallentaa oman esittelysi suoraan S-asemalle nimeämällä sen SUKUNIMI_ETUNIMI_NOUSEVA ALA tai lähettää tiedoston osoitteeseen jarkko.pirkkalainen@jyu.fi viimeistään aamiaista edeltävänä päivänä.

Tilaisuudet toteutetaan Akateemisessa kahvilassa Lozzin Ainossa&Alvarissa seuraavasti:

 • 11.10. DEMO: päätösanalytiikka käyttäen kausaalisia malleja ja monitavoiteoptimointia (profilointiala)
 • 17.10. Fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointiteknologia (laajennettu profilointiala)
 • 24.10. CRISES: Monitieteinen kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimus (profilointiala)
 • 12.12. Pedagogiikka ja digitaalisuus (nouseva ala)
 • 19.12. Kyberturvallisuus (profilointiala)

Tarjolla on klo 7.45 alkaen aamukahvi ja kevyttä aamiaista. Pyydämme ennakkoilmoittautumista vähintään kaksi päivää ennen kutakin tilaisuutta webropol-linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/EP/2F1E2C78E223D4FD

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan! Tilaisuuksista tiedotetaan Sähköjyvässä, tapahtumakalenterissa ja Akateemisen kahvilan verkkosivuilla.

Suomen Akatemian neljäs profilointihaku

Neljäs hakukierros yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi kilpaillulla rahoituksella (PROFI) käynnistyy syksyllä 2017. Hakuaika on 19.10.–16.11.2017. Yliopiston hakuun osallistuvista hankkeista tiedotetaan myöhemmin.

Aineistoa ja linkkejä

Lisätietoja:

Tutkimuksesta vastaava vararehtori

Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen, 040 737 3364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi

Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, 0400648504, timo.taskinen@jyu.fi