19.09.2017

Professori Taina Rantanen

”Gerontologisen tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja tukea iäkkäiden ihmisten toimintakykyä ja autonomiaa niin, että he pystyvät elämään elämäänsa haluamallaan tavalla. Keskeisiä tutkimusalueita ovat fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, asuinympäristö sekä toimintakyvyn ja aktiivisuuden lisääminen.”

Gerontologian tutkimuskeskus, GEREC
GEREC tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tarkoituksena on aktiivisen, täysipainoisen elämän mahdollistaminen kaikissa ikävaiheissa.

 

 

Viimeisimmät uutiset (JYU tiedotteet) aiheesta:

Julkaisut Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisurekisterissä (TUTKA)
Yhteystiedot 
CV (pdf)