29.03.2018

Tohtoriopiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa kuuleminen nosti esiin hyvät käytänteet

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti on julkaistu

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin tuoreessa loppuraportissa on hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Sisäinen arviointi sisälsi jokaisessa tiedekunnassa keskusteluille omistetun kokonaisen päivän, jolloin kuunneltiin kaikkia toimijoita: opiskelijoita, ohjaajia sekä tohtorikoulujen ja -ohjelmien johtoa.

Arvioinnin pohjalta parannetaan väitöskirjojen ja ohjaamisen laatua sekä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tohtoriopiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja urasuunnittelun tukeen. Tohtorikoulutuksen prosesseja, periaatteita ja arvoja yhtenäistetään kaikissa tohtorikouluissa.

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti sisältää tohtorikoulukohtaiset arviot tutkijakoulun toimintaperiaatteiden toteutumisesta, toiminnan läpinäkyvyydestä ja toimintamallin toimivuudesta. Arvioinnin perusteella on laadittu tohtorikoulutuksen kehittämistavoitteet vuoteen 2020 saakka.

Tutkijakoulun johtoryhmän toteuttama ja tiedeneuvoston valvoma arviointi on osa yliopiston strategian toimenpideohjelman toteuttamista. Arvioinnin loppuraportti ja loppuraportin yhteenveto on julkaistu tiedeneuvoston verkkosivulla.

Lisätietoja:

Tutkijakoulun johtaja, vararehtori Kaisa Miettinen kaisa.miettinen@jyu.fi, 050 373 2247
Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen tuula.a.oksanen@jyu.fi, 040 801 4205