04.04.2018

Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa

Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa -ohjeessa on määritelty periaatteet, jotka toteutuvat kaikissa Jyväskylän yliopiston väitöskirjoissa. Vaatimukset on muotoiltu siten, että ne soveltuvat kaikille yliopiston tiedekunnille (ja tohtorikouluille). Tiedekuntaneuvostot voivat tarvittaessa antaa väitöskirjavaatimuksia tarkentavia alakohtaisia ohjeita.

Väitöskirjavaatimukset on julkaistu yliopiston tutkijakoulun verkkosivuilla sekä suomen- että englanninkielisinä ja kuuluvat jatko-opiskelijan ohjausasiakirjaan sen liitteenä 2. Väitöskirjavaatimukset saatetaan tiedoksi myös Jyväskylän yliopistossa tarkastettavien väitöskirjojen esitarkastajille ja vastaväittäjille.

Väitöskirjavaatimukset on laadittu tutkijakoulun johtoryhmässä ja ne on otettu käyttöön 1.1.2014 alkaen. Tiedekunnat päättävät vaatimusten soveltamisesta tätä aikaisemmin aloitettuihin väitöskirjoihin.

Lisätietoja:

Tuula Oksanen
Tutkijakoulukoordinaattori
tuula.a.oksanen@jyu.fi