15.04.2014

Apurahatutkija, liity uusien Korppi-ryhmien kautta jy-staff-listalle

 Yliopiston apurahatutkijoille on perustettu uudet sähköpostiryhmät Korppiin. Jos työskentelet yliopistossa ilman työsopimusta apurahalla, liity oman tiedekuntasi ryhmään ja samalla varmistat, että yliopiston sisäiset tiedotteet tavoittavat sinut. Apurahatutkija-ryhmät ovat mukana yliopiston henkilökunnan jy-staff@jyu.fi -listalla.

Ryhmiin liitytään Korpissa seuraavista linkeistä:

Apurahatutkijat voivat itse liittyä ryhmiin ja poistua niistä.

Korpin vanha apurahatutkijat-ryhmä poistetaan käytöstä. Vanhaan ryhmään kuuluneiden tulee liittyä uusiin ryhmiin.

Uusien ryhmien toivotaan tehostavan yliopiston sisäistä viestintää, jossa haasteena on ollut apurahatutkijoiden tavoittaminen. Jy-staff@jyu.fi -lista päivittyy automaattisesti yliopiston henkilörekisteristä, joka ei sisällä niitä apurahatutkijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon.

Lisätietoja:

tiedottaja Katri Lehtovaara
katri.lehtovaara@jyu.fi, 040 805 3097