11.06.2018

Maisterien ja tohtorien uraseurantojen tulokset 2017

Maisterit ja tohtorit työllistyvät monipuolisesti, koulutus antaa perustan työelämään

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurannat toteutettiin talvella 2017–2018 ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maistereille että tohtoreille. Molemmilla ryhmillä korkeakoulututkinto on tukenut vahvasti työllistymistä.

Tohtoreiden uraseuranta toteutettiin samaan aikaan ja samalla tavalla maistereiden uraseurannan kanssa. Kohderyhmänä olivat vuonna 2014 tohtoroituneet. Vastausprosentti oli 43 %.