24.01.2018

Suositukset vastuulliseen tiedeviestintään ja tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen. Suosituksen mukaan tiedeviestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkistamista ja tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Viestinnässä olisi kokeiltava rohkeasti uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoja, jotta tavoitettaisiin myös hankalasti saavutettavia yleisöjä ja edistettäisiin yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen -suosituksen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suosituksessa kehotetaan käymään keskustelua tekijyydestä koko tutkimushankkeen keston ajan niin, että kaikille on selvää, millainen osallistuminen oikeuttaa nimeen kirjoittajaluettelossa ja millä periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018 www.tenk.fi