Tohtorikoulutus ajankohtaista kokoelma

Uusi ohjausasiakirjapalvelu tohtoriopiskelijoille ja väitöskirjanohjaajille

Läsnä olevaksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat voivat nyt laatia ohjausasiakirjansa uudessa ohjausasiakirjapalvelussa.

Yliopistossa on otettu käyttöön uusi tohtoriopiskelijoiden ohjausasiakirjapalvelu. Syksyllä 2018 kaikki lukuvuodelle 2018-2019 läsnä olevaksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat laativat ohjausasiakirjan uudessa ohjausasiakirjapalvelussa, joka korvaa Korpissa olevat ohjausasiakirjat.

Ohjausasiakirjaan kirjataan tohtoriopiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta. Asiakirjan tarkoitus on selkeyttää tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää tohtoriopintojen suorittamista.

Ohjausasiakirjapalveluun kirjaudutaan JYUn käyttäjätunnuksilla.

Ohjausasiakirjan laatimisohjeet

Lukuvuodelle 2018-2019 läsnä olevaksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat ovat saaneet sähköpostitse linkin uuteen ohjausasiakirjapalveluun sekä ohjausasiakirjan laatimisohjeisiin. Kun opiskelija on laatinut ohjausasiakirjan ja vahvistanut sen omalta osaltaan, ohjausasiakirjapalvelu lähettää sähköpostitse vahvistus- tai tarkastuspyynnön väitöskirjan ohjaajille.

Lisätietoja antaa: Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen tuula.a.oksanen@jyu.fi, 040 801 4205

Maisterien ja tohtorien uraseurantojen tulokset 2017

Maisterit ja tohtorit työllistyvät monipuolisesti, koulutus antaa perustan työelämään

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurannat toteutettiin talvella 2017–2018 ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maistereille että tohtoreille. Molemmilla ryhmillä korkeakoulututkinto on tukenut vahvasti työllistymistä.

Tohtoreiden uraseuranta toteutettiin samaan aikaan ja samalla tavalla maistereiden uraseurannan kanssa. Kohderyhmänä olivat vuonna 2014 tohtoroituneet. Vastausprosentti oli 43 %.

Mo­ni­vies­tin tal­len­ne: Tutkijakoulun uudet käytänteet

Tutkijakoulun uudet käytänteet tilaisuuden materiaalit

Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ohjausasiakirja uudistuvat

Jatkavien tohtoriopiskelijoiden Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 tapahtuu OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautumisajan päätyttyä kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat laativat ohjausasiakirjan uudessa ohjausasiakirjapalvelussa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään OILI-ilmoittautumispalvelussa 2.5.-31.7.2018

Opintojaan jatkavat jatko-opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle 2018-2019 OILI-ilmoittautumispalvelussa 2.5. – 31.7.2018 välisenä aikana. OILI-palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kevään 2018 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet tohtoriopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle 2018-2019 palauttamalla hyväksymiskirjeen mukana saamansa ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan 31.7.2018 mennessä. Syksyn 2018 valinnoista alkaen myös uudet tohtoriopiskelijat ilmoittautuvat OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Jatko-opiskelijoiden Korppi-ilmoittautuminen poistuu käytöstä huhtikuun 2018 lopussa.

Ilmoittautumisohjeet

Uusi ohjausasiakirjapalvelu otetaan käyttöön elokuussa 2018

Tohtoriopiskelijoiden ohjausasiakirjat laaditaan elokuusta 2018 alkaen uudessa ohjausasiakirjapalvelussa, joka korvaa Korpissa olevat ohjausasiakirjat. Lukuvuodelle 2018-2019 läsnä olevaksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat saavat elokuussa 2018 sähköpostitse linkin uuteen ohjausasiakirjapalveluun sekä ohjeet ohjausasiakirjan laatimiseen.

Ohjausasiakirjaan kirjataan tohtoriopiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta. Asiakirjan tarkoituksena on selkeyttää tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää tohtoriopintojen suorittamista.

Tohtoriopiskelija kirjautuu palveluun JYUn käyttäjätunnuksella, laatii ohjausasiakirjan ja lähettää sen vastuullisen ohjaajansa tarkastettavaksi. Asiakirja on valmis, kun opiskelija ja ohjaaja ovat vahvistaneet sen palvelussa. Ohjausasiakirja päivitetään ja vahvistetaan vuosittain ilmoittautumisajan päättyä sekä aina tarvittaessa.

Tohtoriopiskelijan ohjausasiakirjat otettiin käyttöön yliopiston tutkijakoulussa vuonna 2013. Nykyiset ohjausasiakirjat säilyvät Korpissa. Korppiin ei kuitenkaan voi luoda uusia ohjausasiakirjoja eikä Korpissa olevia ohjausasiakirjoja voi päivittää 2.5.2018 alkaen.

Lisätietoja: Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen

Vastuullinen tiede -sivusto on avattu

www.vastuullinentiede.fi

Uusi tiedeyhteisöä palveleva sivusto, Vastuullinen tiede, on avattu. Se kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteen tekemisen tavasta kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Keneltä kysytään suostumus, kun tutkitaan lapsia? Millaisille yleisöille tieteestä viestitään? Miten aineistoa käsitellään vastuullisesti läpi koko tutkimuksen – ja sen jälkeen? Kuinka tutkija voi parantaa tutkimuseettistä ammattitaitoaan?

Sivusto koostuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamista yleistajuisista artikkeleista. Ne on ryhmitelty tutkimuksen elinkaaren alle: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Jotta tiede on vaikuttavaa ja siihen luotetaan, tutkijan toiminnan on oltava vastuullista prosessin jokaisessa vaiheessa. Samoin tiedeviestinnän on oltava vastuullisesti mukana läpi koko tutkimuksen elinkaaren.

Sivusto on tarkoitettu kaikkien alojen tutkijoille ja muille tieteen kanssa työskenteleville. Sen myöhemmin julkaistava englanninkielinen versio palvelee erityisesti Suomessa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita. Sivustosta on tulossa myös ruotsinkielinen versio.

Julkaisu on vasta sivuston lähtölaukaus. Artikkelien julkaisu ja sivuston kehittäminen jatkuvat, ja sivustosta toivotaankin palautetta: millaisiin kysymyksiin sen pitäisi vastata, millaisia aiheita käsitellä ja kenen sinne pitäisi kirjoittaa?

Sivusto on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka taustatahoina ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tiedehallinnon asiantuntijaelimiä, ja hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suositukset vastuulliseen tiedeviestintään ja tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen. Suosituksen mukaan tiedeviestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkistamista ja tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Viestinnässä olisi kokeiltava rohkeasti uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoja, jotta tavoitettaisiin myös hankalasti saavutettavia yleisöjä ja edistettäisiin yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen -suosituksen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suosituksessa kehotetaan käymään keskustelua tekijyydestä koko tutkimushankkeen keston ajan niin, että kaikille on selvää, millainen osallistuminen oikeuttaa nimeen kirjoittajaluettelossa ja millä periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018 www.tenk.fi

Yhteistyö tohtoriopiskelijoille tarjottavien viestintä- ja kieliopintojen suunnittelussa

Hyvät tohtoriopiskelijat,

Haluaisimme kiinnittää huomiotanne muutamiin seikkoihin, jotta yhteistyömme sujuisi jatkossa mahdollisimman joustavasti. Pystyäksemme paremmin suunnittelemaan tohtoriopiskelijoille tarjottavaa koulutusta, pyytäisimme, että

 • tutustut opintojaksojen kuvauksiin tarkasti voidaksesi arvioida, sopivatko jakson sisällöt senhetkisiin tarpeisiisi ja tutkimuksesi vaiheeseen sekä pystytkö osallistumaan jaksolle täysipainoisesti.
 • ilmoittautuessasi varmistat, että pystyt varmasti osallistumaan; peruutuksia tulee usein viime tipassa tai jo jakson alkamisen jälkeen, jolloin varasijalla olleet eivät enää saa mahdollisuutta osallistua jaksolle.

Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen tarvetta erilaisille koulutuksille on ajoittain vaikea arvioida. Viime hetken muutokset osallistujamäärissä voivat johtaa opintojaksojen perumiseen, mikä vaikuttaa merkittävällä tavalla työmme suunnitteluun. Toivomme, että ilmoittautuessasi opintojaksoillemme huomioit nämä näkökulmat.

Ystävällisin terveisin,
Kielikeskuksen opettajat

Yliopiston säätiörahoitus-ohjeistus on julkaistu

Tutustu yliopiston uuteen säätiörahoitus-ohjeistukseen. Löydät ohjeistuksesta mm. tietoa säätiöistä, säätiörahoitustyypit, sekä ohjeita budjetin laatimiseen. Ohjetta tarkennetaan palvelukeskuksen tehtävien ja budjetointiohjeiden osalta vielä tänä keväänä.

Lisätietoja: Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi, 040 024 8085 

Uusi ohje kielikeskuksen kieli- ja viestintäopintoja jatko-opiskelijoille -työpajoihin ilmoittautuville

Yliopiston kielikeskuksen tehtäviin kuuluu koko yliopistoyhteisön kieli- ja viestintätaitojen ja kansainvälistymisen tukeminen. Kielikeskus tarjoaa mm. erityisesti jatko-opiskelijoiden tarpeisiin räätälöityjä laadukkaita ja suosittuja Tieteellinen viestintä suomeksi ja Academic writing modules -työpajojaTyöpajat ovat avoimia kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille.

Tohtoriopiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa  yliopistoon on aiemmin ohjeistettu keskustelemaan työpajoihin osallistumisesta laitoksen johtajan kanssa ennen kursseille ilmoittautumista. Vuoden 2017 alussa tapahtuneiden muutosten johdosta tämä ei ole enää tarpeen. Kaikki tohtoriopiskelijat rahoitustilanteestaan riippumatta voivat ilmoittautua Tieteellinen viestintä suomeksi ja Academic writing modules -työpajoihin ilman erillistä lupaa laitoksen johtajalta.

Yliopiston tutkijakoulu muistuttaa, että tohtoriopintojen huolellinen suunnittelu ja jatko-opintosuunnitelmaan tehtävistä muutoksista keskusteleminen oman ohjaajan kanssa on edelleen tärkeää.

Tohtoriopiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa kuuleminen nosti esiin hyvät käytänteet

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti on julkaistu

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin tuoreessa loppuraportissa on hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Sisäinen arviointi sisälsi jokaisessa tiedekunnassa keskusteluille omistetun kokonaisen päivän, jolloin kuunneltiin kaikkia toimijoita: opiskelijoita, ohjaajia sekä tohtorikoulujen ja -ohjelmien johtoa.

Arvioinnin pohjalta parannetaan väitöskirjojen ja ohjaamisen laatua sekä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tohtoriopiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja urasuunnittelun tukeen. Tohtorikoulutuksen prosesseja, periaatteita ja arvoja yhtenäistetään kaikissa tohtorikouluissa.

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti sisältää tohtorikoulukohtaiset arviot tutkijakoulun toimintaperiaatteiden toteutumisesta, toiminnan läpinäkyvyydestä ja toimintamallin toimivuudesta. Arvioinnin perusteella on laadittu tohtorikoulutuksen kehittämistavoitteet vuoteen 2020 saakka.

Tutkijakoulun johtoryhmän toteuttama ja tiedeneuvoston valvoma arviointi on osa yliopiston strategian toimenpideohjelman toteuttamista. Arvioinnin loppuraportti ja loppuraportin yhteenveto on julkaistu tiedeneuvoston verkkosivulla.

Lisätietoja:

Tutkijakoulun johtaja, vararehtori Kaisa Miettinen kaisa.miettinen@jyu.fi, 050 373 2247
Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen tuula.a.oksanen@jyu.fi, 040 801 4205

Moniviestin tallenne: Kaikki, mitä olet halunnut kysyä tohtorikoulutuksesta

Katso Moniviestin tallenne 29.11.2016 järjestetystä Kaikki, mitä olet halunnut kysyä tohtorikoulutuksesta -tilaisuudesta. 

Olethan jo tutustunut TYTTi -palvelun tohtorikoulutus -sivuihin

Työelämäinformaation tietopalvelun (TYTTi) tohtorikoulutusta käsittelevälle sivulle on koottu tohtorikoulutukseen liittyviä uutissyötteitä, sekä linkkejä aihetta käsitteleviin uutisiin, julkaisuihin ja tietolähteisiin.

Uutis-/linkkivinkkejä voi lähettää osoitteeseen: rekry@jyu.fi

*TYTTi palvelu on työelämäaiheisen informaation keskitetty tietopalvelu yliopiston opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille.

Palvelu rakentuu koulutusalakohtaisista sivuista, joille kootaan aihealueeseen liittyviä uutisia, sekä linkkejä julkaisuihin ja verkkosivustoihin

Päivitä sähköpostiosoitteesi Korpissa!

Yliopiston tutkijakoulu käyttää tiedotuksessaan jy-postgraduates -sähköpostilistaa, jolle lisätään automaattisesti kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet jatko-opiskelijat. Listalla on tällä hetkellä paljon toimimattomia sähköpostiosoitteita.

Ole hyvä kirjaudu Korppiin, tarkista siellä oleva sähköpostiosoite ja päivitä osoite tarvittaessa.

 • Kirjaudu Korppiin käyttäjätunnuksillasi
 • Mene kohtaan Henkilötiedot
 • Tarkista tiedot ja tee tarvittavat muutokset kohassa Muuta tietojasi >> Muut tiedot
 • Tallenna muutokset

Kiitos!

JYUGS: Orientaatio tohtoriopintoihin materiaali- ja tehtäväpaketti

Orientaatio tohtoriopintoihin on materiaali- ja tehtäväpaketti, joka ohjaa uusia tohtoriopiskelijoita tutustumaan Jyväskylän yliopistoon opiskelu- ja tutkimusympäristönä sekä pohdiskelemaan tohtoriopintojen alkuvaiheessa tärkeitä asioita. Orientaatio täydentää mm. ohjauksen, opintoneuvonnan ja perehdyttämisen kautta saatavaa tietoa tutkimuksen tekemistä, opiskelusta ja toimimisesta osana yliopistoyhteisöä.

Materiaali on suunniteltu käytettäväksi kurssimateriaalina, mutta sitä voi käyttää myös itseopiskelumateriaalina tai informaatiopakettina. Materiaalia päivitetään tarpeen mukaan.

  Moniviestin: Tohtoriopiskelijoiden ohjauksen uudet ohjeistukset Jyväskylän yliopiston tutkijakoulussa

  Katso Moniviesstin tallenne tutkijakoulun 19.5.2014 informaatiotilaisuudesta Tohtoriopiskelijoiden ohjauksen uudet ohjeistukset Jyväskylän yliopiston tutkijakoulussa.

  Apurahatutkija, liity uusien Korppi-ryhmien kautta jy-staff-listalle

   Yliopiston apurahatutkijoille on perustettu uudet sähköpostiryhmät Korppiin. Jos työskentelet yliopistossa ilman työsopimusta apurahalla, liity oman tiedekuntasi ryhmään ja samalla varmistat, että yliopiston sisäiset tiedotteet tavoittavat sinut. Apurahatutkija-ryhmät ovat mukana yliopiston henkilökunnan jy-staff@jyu.fi -listalla.

  Ryhmiin liitytään Korpissa seuraavista linkeistä:

  Apurahatutkijat voivat itse liittyä ryhmiin ja poistua niistä.

  Korpin vanha apurahatutkijat-ryhmä poistetaan käytöstä. Vanhaan ryhmään kuuluneiden tulee liittyä uusiin ryhmiin.

  Uusien ryhmien toivotaan tehostavan yliopiston sisäistä viestintää, jossa haasteena on ollut apurahatutkijoiden tavoittaminen. Jy-staff@jyu.fi -lista päivittyy automaattisesti yliopiston henkilörekisteristä, joka ei sisällä niitä apurahatutkijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon.

  Lisätietoja:

  tiedottaja Katri Lehtovaara
  katri.lehtovaara@jyu.fi, 040 805 3097