Tohtorikoulutus ajankohtaista kokoelma

Suositukset vastuulliseen tiedeviestintään ja tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen. Suosituksen mukaan tiedeviestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkistamista ja tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Viestinnässä olisi kokeiltava rohkeasti uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoja, jotta tavoitettaisiin myös hankalasti saavutettavia yleisöjä ja edistettäisiin yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen -suosituksen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suosituksessa kehotetaan käymään keskustelua tekijyydestä koko tutkimushankkeen keston ajan niin, että kaikille on selvää, millainen osallistuminen oikeuttaa nimeen kirjoittajaluettelossa ja millä periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018 www.tenk.fi

Yhteistyö tohtoriopiskelijoille tarjottavien viestintä- ja kieliopintojen suunnittelussa

Hyvät tohtoriopiskelijat,

Haluaisimme kiinnittää huomiotanne muutamiin seikkoihin, jotta yhteistyömme sujuisi jatkossa mahdollisimman joustavasti. Pystyäksemme paremmin suunnittelemaan tohtoriopiskelijoille tarjottavaa koulutusta, pyytäisimme, että

 • tutustut opintojaksojen kuvauksiin tarkasti voidaksesi arvioida, sopivatko jakson sisällöt senhetkisiin tarpeisiisi ja tutkimuksesi vaiheeseen sekä pystytkö osallistumaan jaksolle täysipainoisesti.
 • ilmoittautuessasi varmistat, että pystyt varmasti osallistumaan; peruutuksia tulee usein viime tipassa tai jo jakson alkamisen jälkeen, jolloin varasijalla olleet eivät enää saa mahdollisuutta osallistua jaksolle.

Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen tarvetta erilaisille koulutuksille on ajoittain vaikea arvioida. Viime hetken muutokset osallistujamäärissä voivat johtaa opintojaksojen perumiseen, mikä vaikuttaa merkittävällä tavalla työmme suunnitteluun. Toivomme, että ilmoittautuessasi opintojaksoillemme huomioit nämä näkökulmat.

Ystävällisin terveisin,
Kielikeskuksen opettajat

Yliopiston säätiörahoitus-ohjeistus on julkaistu

Tutustu yliopiston uuteen säätiörahoitus-ohjeistukseen. Löydät ohjeistuksesta mm. tietoa säätiöistä, säätiörahoitustyypit, sekä ohjeita budjetin laatimiseen. Ohjetta tarkennetaan palvelukeskuksen tehtävien ja budjetointiohjeiden osalta vielä tänä keväänä.

Lisätietoja: Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi, 040 024 8085 

Uusi ohje kielikeskuksen kieli- ja viestintäopintoja jatko-opiskelijoille -työpajoihin ilmoittautuville

Yliopiston kielikeskuksen tehtäviin kuuluu koko yliopistoyhteisön kieli- ja viestintätaitojen ja kansainvälistymisen tukeminen. Kielikeskus tarjoaa mm. erityisesti jatko-opiskelijoiden tarpeisiin räätälöityjä laadukkaita ja suosittuja Tieteellinen viestintä suomeksi ja Academic writing modules -työpajojaTyöpajat ovat avoimia kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille.

Tohtoriopiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa  yliopistoon on aiemmin ohjeistettu keskustelemaan työpajoihin osallistumisesta laitoksen johtajan kanssa ennen kursseille ilmoittautumista. Vuoden 2017 alussa tapahtuneiden muutosten johdosta tämä ei ole enää tarpeen. Kaikki tohtoriopiskelijat rahoitustilanteestaan riippumatta voivat ilmoittautua Tieteellinen viestintä suomeksi ja Academic writing modules -työpajoihin ilman erillistä lupaa laitoksen johtajalta.

Yliopiston tutkijakoulu muistuttaa, että tohtoriopintojen huolellinen suunnittelu ja jatko-opintosuunnitelmaan tehtävistä muutoksista keskusteleminen oman ohjaajan kanssa on edelleen tärkeää.

Tohtoriopiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa kuuleminen nosti esiin hyvät käytänteet

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti on julkaistu

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin tuoreessa loppuraportissa on hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Sisäinen arviointi sisälsi jokaisessa tiedekunnassa keskusteluille omistetun kokonaisen päivän, jolloin kuunneltiin kaikkia toimijoita: opiskelijoita, ohjaajia sekä tohtorikoulujen ja -ohjelmien johtoa.

Arvioinnin pohjalta parannetaan väitöskirjojen ja ohjaamisen laatua sekä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tohtoriopiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja urasuunnittelun tukeen. Tohtorikoulutuksen prosesseja, periaatteita ja arvoja yhtenäistetään kaikissa tohtorikouluissa.

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti sisältää tohtorikoulukohtaiset arviot tutkijakoulun toimintaperiaatteiden toteutumisesta, toiminnan läpinäkyvyydestä ja toimintamallin toimivuudesta. Arvioinnin perusteella on laadittu tohtorikoulutuksen kehittämistavoitteet vuoteen 2020 saakka.

Tutkijakoulun johtoryhmän toteuttama ja tiedeneuvoston valvoma arviointi on osa yliopiston strategian toimenpideohjelman toteuttamista. Arvioinnin loppuraportti ja loppuraportin yhteenveto on julkaistu tiedeneuvoston verkkosivulla.

Lisätietoja:

Tutkijakoulun johtaja, vararehtori Kaisa Miettinen kaisa.miettinen@jyu.fi, 050 373 2247
Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen tuula.a.oksanen@jyu.fi, 040 801 4205

Moniviestin tallenne: Kaikki, mitä olet halunnut kysyä tohtorikoulutuksesta

Moniviestin tallenne 29.11.2016 järjestetystä Kaikki, mitä olet halunnut kysyä tohtorikoulutuksesta -tilaisuudesta on katsottavissa osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/en/graduate-school-information-29-11-2016/recording. 

Olethan jo tutustunut TYTTi -palvelun tohtorikoulutus -sivuihin

Työelämäinformaation tietopalvelun (TYTTi) tohtorikoulutusta käsittelevälle sivulle on koottu tohtorikoulutukseen liittyviä uutissyötteitä, sekä linkkejä aihetta käsitteleviin uutisiin, julkaisuihin ja tietolähteisiin.

Tohtorikoulutus -sivu löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/tytti/tytti-tohtorikoulutus

Uutis-/linkkivinkkejä voi lähettää osoitteeseen: rekry@jyu.fi

*TYTTi palvelu on työelämäaiheisen informaation keskitetty tietopalvelu yliopiston opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille.

Palvelu rakentuu koulutusalakohtaisista sivuista, joille kootaan aihealueeseen liittyviä uutisia, sekä linkkejä julkaisuihin ja verkkosivustoihin

Tohtorikoulutuksen arvioinnin materiaalit

Tohtorikoulutuksen arvioinnin (2016) materiaalit on koottu arvioinnin verkkosivulle

Arvioinnin materiaalit

Apurahatutkijan henkilökortti

Apurahatutkijan henkilökortti annetaan sellaiselle apuraha- tai vierailevalle tutkijalle, joka työskentelee Jyväskylän yliopiston tiloissa ja jonka kanssa on tehty sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla.

Henkilökortti oikeuttaa henkilökuntahintaiseen lounaaseen yliopiston Sonaatin lounasravintoloissa sekä osallistumaan yliopistoliikuntaan yliopistoliikunnan hinnaston mukaisesti. Henkilökortti käy myös kirjastokorttina yliopiston kirjastossa sen jälkeen, kun se on aktivoitu kirjastossa.

Tiedekunnan tai erillislaitoksen palvelukeskus antaa henkilökortin tutkijalle apuraha- tai sopimuskauden ajaksi. Apuraha- tai sopimuskauden päätyttyä henkilökortti palautetaan palvelukeskukseen. Jos sopimuskausi jatkuu, palvelukeskus antaa uuden henkilökortin.

Lisätietoja

Päivitä sähköpostiosoitteesi Korpissa!

Yliopiston tutkijakoulu käyttää tiedotuksessaan jy-postgraduates -sähköpostilistaa, jolle lisätään automaattisesti kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet jatko-opiskelijat. Listalla on tällä hetkellä paljon toimimattomia sähköpostiosoitteita.

Ole hyvä kirjaudu Korppiin, tarkista siellä oleva sähköpostiosoite ja päivitä osoite tarvittaessa.

 • Kirjaudu Korppiin käyttäjätunnuksillasi
 • Mene kohtaan Henkilötiedot
 • Tarkista tiedot ja tee tarvittavat muutokset kohassa Muuta tietojasi >> Muut tiedot
 • Tallenna muutokset

Kiitos!

JYUGS: Orientaatio tohtoriopintoihin materiaali- ja tehtäväpaketti

Orientaatio tohtoriopintoihin on materiaali- ja tehtäväpaketti, joka ohjaa uusia tohtoriopiskelijoita tutustumaan Jyväskylän yliopistoon opiskelu- ja tutkimusympäristönä sekä pohdiskelemaan tohtoriopintojen alkuvaiheessa tärkeitä asioita. Orientaatio täydentää mm. ohjauksen, opintoneuvonnan ja perehdyttämisen kautta saatavaa tietoa tutkimuksen tekemistä, opiskelusta ja toimimisesta osana yliopistoyhteisöä.

Materiaali on suunniteltu käytettäväksi kurssimateriaalina, mutta sitä voi käyttää myös itseopiskelumateriaalina tai informaatiopakettina. Materiaalia päivitetään tarpeen mukaan.

  Moniviestin: Tohtoriopiskelijoiden ohjauksen uudet ohjeistukset Jyväskylän yliopiston tutkijakoulussa

  Tallenne tutkijakoulun 19.5.2014 informaatiotilaisuudesta Tohtoriopiskelijoiden ohjauksen uudet ohjeistukset Jyväskylän yliopiston tutkijakoulussa on katsottavissa Moniviestimessä osoitteessa http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hallinto/henkilostokoulutus/tohtoriopiskelijoiden-ohjauksen-19-5-2014/tallenne

  Tilaisuuden diat ovat saatavissa osoitteessa https://www.jyu.fi/tutkijakoulu/materiaalit/2014-05-19

  Apurahatutkija, liity uusien Korppi-ryhmien kautta jy-staff-listalle

   Yliopiston apurahatutkijoille on perustettu uudet sähköpostiryhmät Korppiin. Jos työskentelet yliopistossa ilman työsopimusta apurahalla, liity oman tiedekuntasi ryhmään ja samalla varmistat, että yliopiston sisäiset tiedotteet tavoittavat sinut. Apurahatutkija-ryhmät ovat mukana yliopiston henkilökunnan jy-staff@jyu.fi -listalla.

  Ryhmiin liitytään Korpissa seuraavista linkeistä:

  Apurahatutkijat voivat itse liittyä ryhmiin ja poistua niistä.

  Korpin vanha apurahatutkijat-ryhmä poistetaan käytöstä. Vanhaan ryhmään kuuluneiden tulee liittyä uusiin ryhmiin.

  Uusien ryhmien toivotaan tehostavan yliopiston sisäistä viestintää, jossa haasteena on ollut apurahatutkijoiden tavoittaminen. Jy-staff@jyu.fi -lista päivittyy automaattisesti yliopiston henkilörekisteristä, joka ei sisällä niitä apurahatutkijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon.

  Lisätietoja:

  tiedottaja Katri Lehtovaara
  katri.lehtovaara@jyu.fi, 040 805 3097

  Keskitetty julkaisutietojen kirjaaminen (TUTKA)

  Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKA-tutkimusrekisteriin. Tutkijat itse eivät enää vie julkaisujaan TUTKAan. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa tutkijoiden arkea ja edistää julkaisujen avointa rinnakkaistallennusta. Tutkija on edelleen vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa on ilmoitettu ajoissa kirjastolle TUTKA-kirjausta varten.

  Julkaisutietojen ilmoittaminen TUTKA-rekisteriin

  Täsmennys julkaisujen tekijätietojen antamiseen

  Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto ja kirjasto ovat täsmentäneet julkaisujen tekijätietojen antamista. Täsmentävä ohje löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto/2014/affiliaatio

  The correct affiliation information to be used in all publications affiliated with the University of Jyväskylä is e.g.:

  University of Jyvaskyla*), Department of Mathematics and Statistics, or

  University of Jyvaskyla*), Gerontology Research Center,

  Postal address: P.O. Box 35

  Postal code: FI-40014

  City (postal office): University of Jyvaskyla

  Country: Finland

  *) for technical/conversional reasons letter ä is replaced with a

  Affiliaatiotietojen tulee olla muotoa (esimerkiksi)

  Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, tai

  Jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus,

  Postiosoite: PL 35

  Postinumero: 40014

  Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

  Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa

  Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa -ohjeessa on määritelty periaatteet, jotka toteutuvat kaikissa Jyväskylän yliopiston väitöskirjoissa. Vaatimukset on muotoiltu siten, että ne soveltuvat kaikille yliopiston tiedekunnille (ja tohtorikouluille). Tiedekuntaneuvostot voivat tarvittaessa antaa väitöskirjavaatimuksia tarkentavia alakohtaisia ohjeita.

  Väitöskirjavaatimukset on julkaistu yliopiston tutkijakoulun verkkosivuilla sekä suomen- että englanninkielisinä ja kuuluvat jatko-opiskelijan ohjausasiakirjaan sen liitteenä 2. Väitöskirjavaatimukset saatetaan tiedoksi myös Jyväskylän yliopistossa tarkastettavien väitöskirjojen esitarkastajille ja vastaväittäjille.

  Väitöskirjavaatimukset on laadittu tutkijakoulun johtoryhmässä ja ne on otettu käyttöön 1.1.2014 alkaen. Tiedekunnat päättävät vaatimusten soveltamisesta tätä aikaisemmin aloitettuihin väitöskirjoihin.

  Lisätietoja:

  Kaisa Miettinen
  Vararehtori, tutkijakoulun johtaja
   
  Tuula Oksanen
  Tutkijakoulukoordinaattori
  tuula.a.oksanen@jyu.fi

  Väitöskirjojen ja lisensiaattitöiden plagiaatintunnistus

  Yliopiston menettelytapaohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi on hyväksytty rehtorin päätöksellä 13.6.2013. Menettelyohjeiden mukaan plagiaatintunnistusohjelmaa on käytettävä kaikkien opinnäytteiden tarkistukseen mukaan lukien väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset.

  Työn ohjaaja huolehtii siitä, että jatko-opiskelija lähettää opinnäytetyönsä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää esitarkastukseen (väitöskirjat) tai arvioitavaksi (lisensiaatintutkimukset).

  Opinnäytteen tarkistaminen plagiaatintunnistusohjelmalla edellyttää työn tekijältä suostumuksen, koska työ tallentuu ohjelmiston tietokantaan. Tietokantaan tallentuminen suojaa työtä jatkossa mahdollisilta plagiointiyrityksiltä.

  Plagiaatintunnistusohjelman antamien vertailutulosten tulkinta on ohjaajan tehtävä. Opinnäytteen arvioijille ja esitarkastajille on ilmoitettava, että he voivat pyynnöstä saada käyttöönsä ohjelman tuottaman raportin, jotta he voivat halutessaan käyttää raporttia apuna työn arvioinnissa.

  Lisätietoja saat omalta ainelaitokseltasi ja opinnäytetyösi ohjaajalta.