19.02.2019

Turnitin korvaa Urkundin myös väitöskirjojen alkuperäisyyden tarkastuksessa

Jyväskylän yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusohjelma, jota käytetään kaikkien opinnäytteiden, myös lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen, tarkistukseen. Aiemmin käytössä ollut Urkund-ohjelma poistuu käytöstä maaliskuun 2019 aikana ja sen korvaa Turnitin, jota voi käyttää jo nyt Moodlessa ja Kopassa.

Turnitin tukee sekä tieteellistä kirjoittamista että vastuullisen tutkimuksen tekoa. Turnitin-sovelluksessa jatko-opiskelija tai tutkija voi tarkistaa työnsä itsenäisesti Moodlen kautta ja saada Turnitin-raportin.

Tutustu Turnitin-sovellukseen ja sen käyttöön akateemisen kirjoittamisen tukena