04.04.2018

Väitöskirjojen ja lisensiaattitöiden plagiaatintunnistus

Yliopiston menettelytapaohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi on hyväksytty rehtorin päätöksellä 13.6.2013. Menettelyohjeiden mukaan plagiaatintunnistusohjelmaa on käytettävä kaikkien opinnäytteiden tarkistukseen mukaan lukien väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset.

Työn ohjaaja huolehtii siitä, että jatko-opiskelija lähettää opinnäytetyönsä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää esitarkastukseen (väitöskirjat) tai arvioitavaksi (lisensiaatintutkimukset).

Opinnäytteen tarkistaminen plagiaatintunnistusohjelmalla edellyttää työn tekijältä suostumuksen, koska työ tallentuu ohjelmiston tietokantaan. Tietokantaan tallentuminen suojaa työtä jatkossa mahdollisilta plagiointiyrityksiltä.

Plagiaatintunnistusohjelman antamien vertailutulosten tulkinta on ohjaajan tehtävä. Opinnäytteen arvioijille ja esitarkastajille on ilmoitettava, että he voivat pyynnöstä saada käyttöönsä ohjelman tuottaman raportin, jotta he voivat halutessaan käyttää raporttia apuna työn arvioinnissa.

Lisätietoja saat omalta ainelaitokseltasi ja opinnäytetyösi ohjaajalta.