04.09.2017

Tutkijakoulun johtoryhmä

Tutkijakoulun johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkimuksesta, infrastruktuurista ja yliopiston tutkijakoulusta vastaava vararehtori ja se koostuu tiedekuntien tohtorikoulujen johtajina toimivista tohtorikoulutuksesta vastaavista varadekaaneista tai dekaaneista. Johtoryhmän sihteerinä toimii tutkijakoulukoordinaattori.

Johtoryhmä

  • Professori Kaisa Miettinen, vararehtori, johtoryhmän pj
  • Professori Laura Stark, varadekaani, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • Professori Pasi Tyrväinen, varadekaani, Informaatioteknologian tiedekunta
  • Professori Anna-Maija Poikkeus, varadekaani, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
  • Professori Heikki Karjaluoto, varadekaani, Kauppakorkeakoulu
  • Professori Keijo Häkkinen, varadekaani, Liikuntatieteellinen tiedekunta
  • Professori Jussi Kukkonen, varadekaani, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkijakoulun johtoryhmän verkkosivut

Yhteystiedot                

Tutkijakoulun johtaja
Professori Kaisa Miettinen
Vararehtori, tutkimus, infrastruktuurit ja innovaatiotoiminta
Tietotekniikan laitos (AgC 426.4)
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 050 373 2247
 
Koordinaattori
Tuula Oksanen, dos., FT Tutkijakoulukoordinaattori
Yliopistopalvelut, Strateginen kehittäminen
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 040 801 4205
Sähköposti: tuula.a.oksanen@jyu.fi
Huone: C 319.2