Kysymyksiä tohtorikoulutusverkostolle

Verkoston jäsenten kysymyksiä muille yliopistoille 30.11.2016 kokouksen asialistalta. Tuula tekee vastauksista koosteen ja jakaa sen verkostolle. Vastaukset pe 27.1.2017 mennessä.

Väitöskirjojen kielentarkastus
Onko väitöskirjan kielentarkastus yliopistossa pakollinen?  Väitöskirjanohjaus
Nimetäänkö yliopistossa tohtoriopiskelijoille selkeästi yksi päävastuullinen ohjaaja, jonka lisäksi voi olla muita ohjaajia?  


Tutkijakoulurahoituksen jakaminen yliopistojen sisällä
Osoittaako yliopisto tutkijakoulurahoitusta tohtoriopiskelijoiden palkkauskuluihin?  


Jos kyllä, jaetaanko palkkarahoitus yliopiston sisällä edelleen yksiköille?


Osoittaako yliopisto pakkarahoituksen lisäksi rahoitusta myös toimintakuluihin (esim. tapahtumat ja matkat)?  


Jos kyllä, jaetaanko toimintarahoitus yliopiston sisällä yksiköille?