Tohtoriopiskelijoiden ottaminen hakuaikojen ulkopuolella

Kysely tiedekuntien tohtorikouluille

Opiskelijavalinnan yleisissä valintaperusteissa tiedekunnille on annettu oikeus ottaa tohtoriopiskelijoita hakuajan ulkopuolella, jos se on tarpeen täydentävällä rahoituksella rahoitettavien avoinna olevien tohtorikoulutettavan tehtävien täyttämiseksi.

Tällä kyselyllä kartoitetaan tohtorikoulujen tarpeita ja toiveita Opintopolku.fi-palvelun suhteen hakuaikojen ulkopuolella otettavien opiskelijoiden osalta. Vastauksia pyydetään perjantaihin 16.3.2018 mennessä.

Myös hakuajan ulkopuolella otetuista opiskelijoista on vietävä tieto Opintopolkuun. Onko tiedekunnalla tarvetta viedä Opintopolkuun hakuajan ulkopuolella otettuja tohtoriopiskelijoita?  Jotta tiedot voidaan viedä Opintopolkuun, Opintopolussa on oltava niitä varten haku ja hakukohteet. Mitä hakukohteita Opintopolussa on tarpeen olla tätä tarkoitusta varten keväällä 2018 (31.7.2018 asti)?


Milloin pystytte ilmoittamaan hakijapalveluihin syksyn 2018 (1.8.-31.12.2018) hakukohteet?


Milloin pystytte ilmoittamaan hakijapalveluihin kevään 2019 (1.1.-31.7.2019) hakukohteet?


Hakuaikojen ulkopuolella otettavat tohtoriopiskelijat valitaan samoilla kriteereillä kuin hakuaikoina valittavat opiskelijat. Toivotteko, että hakuaikojen ulkopuolella käytössä olisi Opintopolun hakulomake vai paperilomake? Huomatkaa, että Opintopolun hakulomakkeeseen sisältyy riski saada hakemuksia, jotka eivät liity tohtorikoulutettavan tehtävän täyttämiseen. Paperisen hakulomakkeen tietojen käsitteleminen taas vaatii enemmän käsityötä.