Kysely tohtorikoulutusverkostolle: Tohtoriopiskelijoiden uraohjaus

Kyselyllä kartoitetaan tohtoriopiskelijoille suunnatun uraohjauksen järestämisen tapoja yliopistoissa. Kysely on suunnattu yliopistojen tohtorikoulutusverkostolle ja se on vastattavissa perjantaihin 9.6.2017 asti. Kyselyn tuloksia käsitellään tohtorikoulutusverkoston tapaamisessa 21.6.2017.

Uraohjaus voidaan määritellä esim. näin: Ohjattavan ja uraohjaajan välinen ohjattavan uran ja työelämän suunnitteluun liittyvä yhteistyöprosessi, joka perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Uraohjaus tukee ohjattavan itsetuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta ja sanoittamista sekä uravaihtoehtojen ja työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää päätöksentekoa. Sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan urahallintataitoja. Uraohjauksen perimmäisenä tavoitteena on tukea ohjattavaa hänelle itselleen merkityksellisen ja mielekkään uran rakentamisessa. (The European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN Glossary 2012)

Tarjoaako yliopisto tohtoriopiskelijoille mahdollisuuden uraohjaukseen?