31.10.2017

Väitöskirjanohjaajan checklist

PDF

Tohtoriopiskelijan ohjaajana sitoudun tutkijakoulun toimintaperiaatteisiin.

Ohjaussuhteen alkaessa

Ohjaussuhteen aikana

 • Tapaan tai olen muulla tavoin kontaktissa ohjattavaani ja annan palautetta säännöllisesti.
 • Välitän tutkija- ja tohtorikouluista tulevat ohjeet ja tiedotteet ohjattavalleni.
 • Annan asiallista, rakentavaa ja kannustavaa palautetta ohjattavani työn edistymisestä ja tuotoksista.
 • Ohjaan siten, että ohjattavallani on edellytykset tieteellisesti laadukkaan väitöskirjan kirjoittamiseen ja valmistumiseen jatko-opintosuunnitelman mukaisessa tavoiteajassa.
 • Varmistan artikkeliväitöskirjan artikkeleiden julkaisukelpoisuuden ennen niiden lähettämistä kustantajalle.
 • Osallistun (mahdollisuuksieni mukaan) tilaisuuksiin, joissa väitöstutkimusta käsitellään ja tuen ohjattavaani niihin valmistautumisessa.
 • Edistän ohjattavani integroitumista tiedeyhteisöön ja rohkaisen vertaistukiverkoston luomiseen.
 • Keskustelen ohjattavani kanssa hänen urasuunnitelmistaan.
 • Seuraan tohtoriopintojen edistymistä säännöllisesti (mm. seurantaryhmätapaamisten yhteydessä).
 • Ohjaan rahoituksen hakemisessa ja pyrin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tohtorikoulutuksen rahoitustarpeet omissa hankerahoitushakemuksissani.
 • Kirjoitan suosituksia ja lausuntoja, jos ohjattavani niitä pyytää.

Väitöskirjan valmistuessa

 • Varmistan väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuuden.
 • Huolehdin väitöskirjakäsikirjoituksen tarkastuksesta plagiaatintunnistusohjelmalla ja tulkitsen ohjelman antamat vertailutulokset.
 • Jos ohjattavani saa ohjausta useammasta tiedekunnasta, osallistun ohjauksen osuuden arviointiin kompensaation hakemista varten.