18.02.2019

Tohtorikoulut ja tohtoriohjelmat

Jyväskylän yliopiston tohtoriohjelmat ja niissä suoritettavat tohtorintutkinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

 • Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT), Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT))

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu

 • Informaatioteknologian tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT), Kauppatieteiden tohtori (KTT))

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulu

 • Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (Kasvatustieteen tohtori (KT), Filosofian tohtori (FT))
 • Psykologian tohtoriohjelma (Psykologian tohtori (PsT), Filosofian tohtori (FT))
  • Alaohjelma: Psykoterapian monitieteinen tohtoriohjelma

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu

 • Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma (Kauppatieteiden tohtori (KTT))
 • Taloustieteen tohtoriohjelma (Kauppatieteiden tohtori (KTT))

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

 • Liikuntabiologian tohtoriohjelma (Liikuntatieteiden tohtori (LitT), Terveystieteiden tohtori (TtT), Filosofian tohtori (FT))
 • Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma (Liikuntatieteiden tohtori (LitT), Terveystieteiden tohtori (TtT), Filosofian tohtori (FT))
 • Terveystieteiden tohtoriohjelma (Liikuntatieteiden tohtori (LitT), Terveystieteiden tohtori (TtT), Filosofian tohtori (FT))

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

 • Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Fysiikan tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Kemian tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))
 • Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (Filosofian tohtori (FT))

Ma­rie Skło­dows­ka-Cu­rie In­no­va­ti­ve Trai­ning Networks