22.12.2017

Tohtorikoulutukseen hakeminen

Kel­poi­suus tohto­rio­pis­ke­li­jak­si

Hakemuksen voi jättää tohtorikoulutukseen kelpoinen henkilö.

Ohjaus

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä tieteenalan tohtorikoulutusta järjestävässä yksikössä (tiedekunta, laitos tai erillislaitos) oppiaineen edustajaan tohtoriopintojen ohjauksen järjestämiseksi.

Ennen jatko-opiskeluoikeuden hakemista, tohtoriopiskelija ja ohjaaja(t) laativat yhdessä jatko-opintosuunnitelman ja tutkimussuunnitelman sekä keskustelevat väitöskirjatyön rahoitusmahdollisuuksista.

Haku

Tiedekunnat järjestävät jatko-opiskeluoikeuden haun hakuaikoina yhden tai kaksi kertaa vuodessa.

Hakuohjeet

Va­lin­ta­pe­rus­teet

Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia valintaperusteita, jotka perustuvat yleisiin valintakriteereihin.

Tut­kin­to­vaa­ti­muk­set

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 22 §:n määritellään, että tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

  1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
  2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua;
  3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Tut­kin­non laa­juus

Väitöskirjan laajuudesta ja sen rakenteesta sekä tutkintoon sisältyvien jatko-opintojen laajuudesta päättää tiedekunta. Väitöskirjan laajuus on mitoitettava siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväistä työtä tehden. Väitöskirja on muodoltaan joko monografia tai artikkeliväitöskirja. Jatko-opintojen laajuus on vähintään 30 op ja enintään 60 op.