23.02.2018

Jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ohjausasiakirja

Miten ilmoittaudun läsnä olevaksi tai poissaolevaksi?

Jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien jatko-opiskelijoiden (lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittava) on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissa olevaksi Korppi-järjestelmän kautta 31.7. mennessä.

Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut jatko-opiskelija voi saada opintosuorituksia ja vain läsnä tai -poissaolevaksi ilmoittautuneelle jatko-opiskelijalle voidaan myöntää tutkintotodistus.

Jos opiskelija ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hän voi ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei vaikuta jatko-opiskeluoikeuteen. Opintoja on mahdollista jatkaa ilmoittautumalla uudestaan läsnä olevaksi ja maksamalla uudelleenkirjaamismaksu.

Mikäli jatko-opiskelija ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettäminen johtaa myös Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymiseen, ellei tunnuksen voimassaololle ole muuta perustetta (esim. henkilökuntaan kuuluvat).

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisohjeet

Opiskelutodistus, ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja jatko-opiskelijan opiskelijakortti

Jatko-opiskelijana voit halutessasi

  • pyytää opiskelijapalveluista maksuttoman suomen- tai englanninkielisen opiskelutodistuksen.
  • Liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun jatko-opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.
  • tilata jatko-opiskelijan opiskelijakortin.

Lisätietoja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja jatko-opiskelijakortista

Ohjausasiakirja

Ilmoittautumisen yhteydessä Korppi-järjestelmässä on ohjausasiakirja, johon kirjataan jatko-opiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjauksesta ja aikataulusta. Ohjausasiakirjaa täydentävät yliopiston tutkijakoulun johtoryhmässä laaditut ohjausasiakirjan liiteet, joissa on kuvattu tohtoriopiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät sekä väitöskirjavaatimukset.

Ohjausasiakirjan tarkoitus on selkeyttää jatko-opiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää jatko-opintojen suorittamista. Ohjausasiakirja ja sen liitteet muodostavat yhdessä tutkimussuunnitelman, jatko-opintosuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman kanssa väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjauksen dokumentaation, jota päivitetään opintojen aikana tarpeen mukaan.

Katso miltä ohjausasiakirja Korpissa näyttää

Tiedekunnat ja laitokset antavat tarkentavia ohjeita ohjausasiakirjojen laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Ohjeita löytyy myös Korppi-järjestelmästä.

Jatko-opiskeluoikeuden passivointi

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan jatko-opiskeluoikeuden säilyttäminen aktiivisena edellyttää, että opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnä tai poissa olevaksi yliopiston määräämällä tavalla.

Jatko-opiskeluoikeus voidaan passivoida myös dekaanin päätöksellä, jolloin opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua opiskelijaksi. Mikäli jatko-opiskelija, jonka jatko-opiskeluoikeus on passivoitu dekaanin päätöksellä, haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen tulee esittää ohjaajalleen hyväksyttävä suunnitelma jatko-opintojen jatkamisesta aikatauluineen sekä laatia tai päivittää ohjausasiakirja. Ohjaajan vahvistettua ohjausasiakirjan dekaani päättää opiskelijan oikeudesta ilmoittautua ja jatkaa opintojaan.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö