09.09.2011

Päätös jatko-opiskelijoiden opintojen seurannasta ja seurantarekisterin perustamisesta 1.8.2007 alkaen

Jyväskylän yliopiston rehtorin päätös 15.5.2007


Tiedekunnille, ainelaitoksille,                                                      15.5.2007

ylioppilaskunnalle, tietohallintokeskukselle

ja hallintoviraston yksiköille                                                       D 2228/32/2007

  

Päätös jatko-opiskelijoiden opintojen seurannasta ja seurantarekisterin perustamisesta Jyväskylän yliopistoon 1.8.2007 alkaen

 

Jyväskylän yliopiston opiskelijarekisterin yhteyteen perustetaan 1.8.2007 alkaen jatko-opiskelijoiden seurantarekisteri, joka auttaa jatko-opintojen edistymisen seurannassa. Tavoitteena on aktivoida ja tukea jatko-opiskelijoita ohjauksen keinoin tohtorin tutkinnon suorittamisessa.

Jatko-opiskelijoiden seurantarekisteriin siirretään vuosittain jatko-opiskelijat,

  • jotka laiminlyövät ilmoittautumisen kahtena peräkkäisenä vuonna tai

  • joiden työn etenemisestä ei löydy dokumentointia kahteen peräkkäiseen vuoteen tahi

  • jotka eivät ole suorittaneet jatkotutkintoaan kymmenessä vuodessa (laskenta 1.1.2000 alkaen).

 
Syksystä 2007 lähtien kaikki jatko-opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon käyttämällä pelkästään Korppi-järjestelmän yhteydessä olevaa jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjelmaa. Vuosittain on ilmoittauduttava 15.9. mennessä. Opiskelijarekistereistä lähetetään kesällä 2007 kaikille opiskelijarekisterissä oleville jatko-opiskelijoille tiedote ilmoittautumiskäytänteiden muutoksesta.

 
Jokaisen jatko-opiskelijan on aktiivisesti edistettävä opintojaan ja käytävä ohjaajansa kanssa vähintään yksi jatko-opinto-ohjauskeskustelu vuodessa. Palvelussuhteessa yliopistoon olevien kohdalla keskustelu voidaan yhdistää Upj-keskusteluun. Opiskelija laatii ohjauskeskustelusta raportin, josta näkyy työn eteneminen ja eri vaiheiden aikataulu. Raportti tehdään jatko-opiskelijoiden ilmoittautumistoiminnon yhteydessä olevalle sähköiselle lomakkeelle. Kukin tiedekunta antaa jatko-opiskelijoilleen tarkemmat ohjeet ohjauskeskustelujen dokumentoinnista. Tiedekunnilla on valvontavastuu, että kirjoilla olevat jatko-opiskelijat ja heille nimetyt ohjaajat ovat käyneet ohjauskeskustelut.

 
Jatko-opiskelijoiden seurantarekisteriin siirrosta ja jatko-opiskelijoiden opinnoissa etenemisen valvonnasta vastuu on tiedekunnilla. Seurantarekisteriin siirto ei tarkoita opinto-oikeuden menettämistä. Mikäli passiivirekisterissä oleva jatko-opiskelija haluaa aktivoida opiskelunsa, hänen on otettava yhteys ohjaajaansa ja laadittava hyväksyttävä väitöskirjatyön etenemissuunnitelma. Ohjaajan myönteisen ilmoituksen perusteella jatko-opiskelija voidaan siirtää takaisin aktiivirekisteriin.

 

Rehtori                                     Aino Sallinen

Hallintojohtaja                          Erkki Tuunanen