16.01.2019

Kansainvälistyminen

Miksi tohtoriopiskelijan tulisi pyrkiä kansainvälistymään ja millaista tukea kansainvälistymiseen on tarjolla?

Kansainvälistymisen edut

Kaikkien tohtoriopiskelijoiden on suositeltavaa hankkia kokemusta kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä toimimisesta. Päätoimisille tohtoriopiskelijoille kansainvälisyys on usein arkipäivää. Tiedekunnissa työskentelee kansainvälistä opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja yhä suurempi osa tohtoriopiskelijoista on ulkomaisia. Väitöskirjatyö tehdään usein kansainvälisessä tutkimusryhmässä. Kotimaassa hankittua kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä on hyvä täydentää ulkomaille suuntautuvilla tutkimus- yms. väitöskirjatyötä ja/tai tohtoriopintoja tukevilla vierailuilla. Kansainvälinen liikkuvuus kannattaakin pitää mielessä jo jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa. Tohtoriopiskelijoille suositeltavia kansainvälisen liikkuvuuden muotoja ovat:

Työskentely ulkomailla/vierailu ulkomaisessa tutkimusryhmässä

Työskentelemällä ulkomailla saat mm. arvokasta tietoa kohdemaan työkulttuurista ja työskentelytavoista. Vierailemalla ulkomaisessa oman alasi tutkimusryhmässä tai laboratoriossa voit saada mm. tilaisuuden oppia uusia menetelmiä tai käyttöösi laitteita, joita kotimaassa ei ole saatavilla. Suurimman hyödyn vierailusta saat valitsemalla kohteen harkiten ja yhteistyössä ohjaajasi kanssa. Vierailun voi suunnitella esimerkiksi siten, että sen aikana voidaan työstää väitöskirjatyöhön sisällytettävää kansainvälistä yhteisjulkaisua tai sen tutkimussuunnitelmaa. Vierailun keston tulisi olla vähintään kaksi viikkoa. Tutkimus-, opetus- ym. vierailuja sekä ulkomailla työskentelyä koskevia ohjeita löydät ohjekeskuksesta (intranetissä).

Konferenssimatkat

Osallistumalla oman alasi tieteellisiin kokouksiin saat arvokasta esiintymiskokemusta sekä tilaisuuden esitellä itsesi ja tutkimuksesi oman alasi kansainvälisille asiantuntijoille. Puheen tai posterin valmistelu ja esityksestä saatu palaute edistävät tutkimustyösi etenemistä. Konferenssimatkat ovat myös erinomaisia tilaisuuksia kansainvälisten kontaktien luomiseen ja vaikkapa post doc -mahdollisuuksien kartoittamiseen. Konferenssimatkan tavoitteita kannattaa miettiä ennen matkaa ja tehdä esimerkiksi lista kiinnostavista esityksistä ja osallistujista, joiden kanssa haluat päästä puheisiin. Yliopiston kielikeskus tarjoaa tohtoriopiskelijoille konferenssitaitoja vahvistavaa koulutusta.

Osallistuminen ulkomaisille tohtorikoulutuskursseille ja kesäkouluihin

Jatko-opintosuunnitelmaasi voit täydentää ulkomaisten yliopistojen, tohtoriohjelmien tai tutkimuslaitosten järjestämillä tohtorikoulutettaville suunnatuilla kursseilla ja koulutuksilla. Väitöskirjatöiden aiheet ovat usein hyvin kapea-alaisia ja niihin liittyvä kotimainen koulutustarjonta rajallista. Ulkomailta voit löytää kouluttautumismahdollisuuksia, jotka auttavat sinua etenemään väitöskirjatyössäsi ja tarjoavat erikoisosaamista, jonka avulla erottaudut muista alasi tohtoreista.

Muita kansainvälistymisen etuja ovat mm.:

 • kielitaito kehittyy
 • vuorovaikutustaidot paranevat
 • itsevarmuus kasvaa
 • ammattiosaaminen ja kunnianhimo kasvavat
 • tohtoriopiskelijan kypsyys ja ansioituneisuus kasvavat
 • uusien työskentelytapojen ja -menetelmien oppiminen
 • kokemusta monikansallisessa ympäristössä työskentelystä
 • työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta => työllistymismahdollisuudet paranevat

Vaihtoehtoja kansainvälisen liikkuvuuden rahoittamiseen

 • Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden Research Funding Calls -sivulle on koottu tietoa ajankohtaisista rahoitushauista, myös tutkijaliikkuvuuteen suunnattuista hauista
 • Jyväskylän yliopiston kansainväliset palvelut tukevat opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistymistä  mm. koordinoimalla yliopiston Erasmus-henkilökuntavaihtoa (Erasmus Staff training mobility). Henkilöstöliikkuvuus on mahdollisuus yliopistoon työsuhteessa oleville tohtorikoulutettaville. Suurin osa kansainvälisten palveluiden koordinoimista opiskelijavaihto-ohjelmista on suunnattu perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opiskelijoille on saatavilla muutamia vaihtopaikkoja yliopiston Erasmus-vaihdon ja ns. kahdenvälisten sopimusten puitteissa.
 • Jyväskylän yliopisto tukee tutkijoiden kansainvälistymistä tutkijanuran eri vaiheissa osallistumalla Fulbright Centerin Cost-share-stipendiohjelmaan. Cost-share-stipendien lisäksi tohtoriopiskelijat voivat jättää hakemuksia myös muihin Fulbright Centerin stipendiohjelmiinFulbright Center myöntää stipendejä suomalaisille Yhdysvaltoihin.
 • Jyväskylän yliopistosäätiön Aino Sallisen nimikkorahasto tukee nuorten tutkijoiden uraa ja erityisesti väitöskirjan jälkeistä työskentelyä ulkomailla. Apurahaa voivat hakea Jyväskylän yliopistossa työskentelevät tutkijat postdoc–työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. 
 • Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, myös matka-apurahoja.
 • Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville hiljattain väitelleille tutkijoille vähintään yhden lukuvuoden ajaksi. 
 • Osk. Huttusen säätiö myöntää post doc -apurahoja ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön. Säätiö toimii päärahoituslähteenä keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuskeskuksessa.
 • Suomi-Amerikka yhdistysten liiton (SAM) apurahasäätiö myöntää stipendejä pääsääntöisesti lukuvuoden mittaisiin kauppatieteitten ja tekniikan alan sekä humanististen tieteitten ja kulttuurin jatko-opintoihin ja/tai tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöt

Oman laitoksesi tai tiedekuntasi kv-yhdyshenkilön yhteystiedot löydät Kansainvälisten palveluiden sivuilta.