06.07.2018

Ohjausasiakirja

Ohjausasiakirja

Ohjausasiakirjaan kirjataan jatko-opiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjauksesta ja aikataulusta. Ohjausasiakirjaa täydentävät yliopiston tutkijakoulun johtoryhmässä laaditut ohjausasiakirjan liiteet, joissa on kuvattu tohtoriopiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät sekä väitöskirjavaatimukset.

Ohjausasiakirjan tarkoitus on selkeyttää jatko-opiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää jatko-opintojen suorittamista. Ohjausasiakirja ja sen liitteet muodostavat yhdessä tutkimussuunnitelman, jatko-opintosuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman kanssa väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjauksen dokumentaation, jota päivitetään opintojen aikana tarpeen mukaan.

Uusi ohjausasiakirjapalvelu korvaa Korpissa olevat ohjausasiakirjat elokuussa 2018. Uudessa ohjausasiakirjapalvelussa ohjausasiakirjat laaditaan tai päivitetään lukuvuosi-ilmoittautumisen jälkeen.